Memur maaşına Erdoğan çözümü

Memur maaşlarına 2006'da uygulanacak zam oranlarında pazarlık sıkıntısı, Başbakan Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Düşük maaşlı memurların zammı yüzde 20'yi geçiyor.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi


Büyütmek için tıklayınız

ANKARA - Hükümetle memur sendikaları, 2006'da yapılacak memur maaş zammında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle uzlaşmaya varırken, ücretlerde daha 'adil' dengelemeye gidildi. Ek ödeme almayan memurun zammı yıllık yüzde 7.8 ila yüzde 20.3 oranında artacak, ek ödemelerle göreceli olarak daha yüksek maaş alanlar ise yüzde 5.1 zamla yetinecek.
Memur sendikaları ile Kamu İşveren Kurulu arasında 15 Ağustos'ta başlayan toplugörüşmelerin önceki gün yapılan dördüncü turunda, Başbakan Erdoğan devreye girdi. Hükümet, ilk turlarda memurlara ilk yarıda yüzde 2.5, ikinci yarıda yüzde 2.5 olmak üzere yıllık yüzde 5.1'lik zam önermiş, önerisini daha sonra yenileyerek ek ödeme almayan memurlara iki yarıda uygulanmak üzere 40+40 milyon lira seyyanen ve yüzde 1.5 ilk yarı yüzde 1.5 ikinci yarı zam olarak değiştirmişti. Hükümetin ilk önerisinin bütçeye 2.7 milyar YTL, ikinci önerisinin 3 milyar 164 milyon YTL yük getireceği açıklanmıştı.
Toplugörüşmeler, ek ödeme alan 450 bin memura, enflasyonun altında zam yapılmasını içeren ikinci öneri, toplu görüşmeleri tıkanma noktasına taşırken, dördüncü turda Başbakan Erdoğan devreye girdi ve sendikalardan tekliflerini revize etmelerini, kendilerinin de bunu değerlendirecekleri mesajını verdi. Gece yarısı biten görüşmelerde, enflasyonun altında zam verilmesinden vazgeçilmesi ve ek ödeme almayan memurların maaşlarını dengelemeyi amaçlayan seyyanen zam kararı ile uzlaşma sağlandı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, memur sendikaları konfederasyonu başkanlarıyla birlikte varılan mutabakatı şöyle açıkladı:
"Aylık katsayılar kullanılmak üzere gelecek yılın ocak ve temmuzda yüzde 2.5 oranlarında memur aylıklarına genel zam yapılması, ayrıca bu genel zamma ilave olarak ek ödeme alamayan çalışanlarımız ki sayısı 1 milyon 377 bin, bunlara da 40'ar YTL olmak üzere toplam 80 YTL denge tazminatı ödenmesi, ayrıca, aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1250'den 1450'ye çıkarılması, sendika üyesi olan personele sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını telafi amacıyla aylık 5 YTL ilave ödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemeye gidilmesi, yine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli personelin ücret skalasını ilişkin ayarlamalarla sosyal yardımlar konusunda ilgili kamu idareleri tarafından çalışma yapılması kararlaştırdı."
KESK mutabakat metnine muhalefet şerhi koyarken, Şahin, bütçenin imkânları ve Türkiye'nin gerçekleri istikametinde çalıştıklarını belirterek,
"Masamızda hiçbir zaman IMF yoktu, bulunmadı" dedi.
Zamların bütçeye getireceği yük 3 milyar 680 milyon YTL olacak. Böylece, hükümet pazarlık masasında ilk teklifine göre 1 katrilyona yakın artışa 'evet' demiş oldu.
Ücrete göre zam
Varılan mutabakat çerçevesinde yapılan hesaplamalara göre, ek ödeme alan 450 bin civarındaki memurun maaşı yıllık yüzde 5.1 seviyesinde artarken, ek ödeme almayan memurlara yapılacak zam yüzde 7.8 ila yüzde 20.3 oranlarında değişecek. 5 milyon liralık sendika aidat desteği ve seyyanen zamlarla en düşük memur maaşı 556.6 milyon liradan 2006 Temmuz'unda
670 milyon lira seviyesine çıkacak. Aile ödeneği ile en düşük maaşı 750 bin liraya yaklaşacak. Bugünkü katsayıya göre artırılan aile yardımı ödeneği 60 milyon liralık katkı sağlayacak.
Ek ödeme almayan bakanlıklardaki en yüksek maaş olan müsteşarların maaşı ise yüzde 7.8 artışla 3 milyar 123 milyon liradan 3 milyon 366 milyon liraya yükselecek.