Memur masaya kayıpla oturuyor

Hükümetle bu yıl beşinci kez toplugörüşme masasına oturacak olan memurların reel ücretlerinin IMF programının uyglanmaya başlandığı 2000 öncesinin altında seyrettiği hesaplandı.

ANKARA - Hükümetle bu yıl beşinci kez toplugörüşme masasına oturacak olan memurların reel ücretlerinin IMF programının uyglanmaya başlandığı 2000 öncesinin altında seyrettiği hesaplandı. 1999'da 100 olan reel memur maaşı için kamu sendikaları bu yıl, yüzde 10.5'e ulaşması beklenen enflasyon nedeniyle yüzde 3.1'lik reel kayıpla oturacak.
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası'na göre, 11 hizmet kolunda sekizi Kamu-Sen'e ikisi Memur-Sen'e ve biri de KESK'e bağlı 11 sendika 15 Ağustos'ta Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'le 2007 başından geçerli olacak zammı belirlemek üzere biraraya gelecek. Ancak, IMF'yle standby anlaşması imzalanan 1999 yılı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, memur maaşları satın alma gücü açısından söz konusu yıldaki düzeyini hâlâ yakalayamadı. Son yedi yılda hedef enflasyon artışlarına göre zam almaları nedeniyle memur maaşlarındaki artış düşük düzeyde kaldı.
Ortalama memur maşı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, maaşlar 2000'de yüzde 11.5, 2001'de ise yüzde 3.8 reel değer yitirdi, 2002'de reel olarak yüzde 5.7 arttı. Memurların hükümetle ilk kez toplugörüşme masasına oturduğu 2003'te ise memur maaşları önceki yıla göre reel olarak yüzde 0.6 gerilerken, 2004 yılında reel olarak yüzde 2.4 arttı.
2005 yılında memur maaşlarındaki reel artış ise yüzde 2.2 olarak gerçekleşti. Ancak son iki yıldaki kısmi iyileşmeye karşın reel memur maaşları hâlâ 1999'daki seviyesini yakalayamadı. 2005'teki memur maaşı reel olarak 1999'daki düzeyinin yüzde 6.3 altında kaldı. Yüzde 5 enflasyon hedeflenen bu yıl ortalama maaşa kümülatif olarak yüzde 7.1 zam yapıldı. Reel olarak yüzde 2 artması beklenen memur maaşları, enflasyonun hedeften sapmasıyla erime sürecine girdi.
Merkez Bankası'nın yüzde 10.5 öngördüğü yıllık enflasyon dikkate alınarak yapılan hesaplamada maaşta bu yıl yüzde 3.1 reel gerileme yaşanacağı ortaya çıkıyor. Buna göre, 1999'da 100 olan reel maaş düzeyi bu yıl 92.6 olacak. Orta Vadeli Mali Plan'a göre, gelecek yıl personel ödeneğinde yüzde 12.2'lik artış yapılacak. Ancak hiç zam yapılmasa bile ödeneğin yüzde 3 artması gerek. Kalan yüzde 8.9'luk artışın ne kadarının maaşa yansıtılacağı toplugörüşmelerle ortaya çıkacak.
Sendikalar ne istiyor?
Kamu-Sen, ortalama maaşın tek kişi için yoksulluk sınırı olan 983.37 YTL'nin üzerine çıkmasını istiyor. Memur-Sen düşük maaşa yüksek, yükseğe düşük yansıyacak zam talep ediyor. KESK ise en düşük memur maaşının 1050 YTL olmasını, çalışmayan eşe 188 YTL, her çocuğa 105 YTL aile yardımı, 294 YTL kira yardımı, birer maaş ikramiye, yemek ve ulaşım yardımı isteyecek.