Memur-Sen yüzde 5'er zam istedi

Memur-Sen yüzde 5'er zam istedi
Memur-Sen yüzde 5'er zam istedi

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu (ortada) gelir vergisinde de çalışanlar lehine düzenleme talep etti. FOTOĞRAF: NEZİR GÜNEŞ / DHA

Memur-Sen 2011 birinci ve ikinci altı aylarında yüzde 5'er zam yapılmasını ayrıca ek ödemelerde en az 120 TL artış talep etti

ANKARA - Memur-Sen, memur maaşlarına birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 5’er zam yapılmasını ek ödemelerde en az 120 TL artışa gidilmesini istedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, düzenlediği basın toplantısında, konfederasyonun toplugörüşmelerde gündeme getireceği talepleri açıkladı.
Gündoğdu, memur maaşlarına gelecek yıl için birinci ve ikinci altı aylarda yüzde 5’er zam yapılmasını istediklerini söyledi.

120 TL ek ödeme talebi
Ek ödemelerin en az 120 TL artırılmasını talep ettiklerini bildiren Gündoğdu, ayrıca ek ödemeden kaynaklı adaletsizliğin giderilmesini beklediklerini açıkladı.
Ek ödemelerde mahsuplaşmaya ilişkin 2009 toplugörüşmelerinde üzerinde uzlaşılan talebin, 2011 yılı beklenmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 60 TL olmak üzere yılda 240 TL toplugörüşme ikramiyesi ödenmesini istediklerini kaydetti.

Gelir vergisine düzen
Memur-Sen, ayrıca kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmenin yanı sıra Gelir Vergisi’nde de çalışanlar lehine düzenleme yapılmasını talep etti.
Gündoğdu, 12 Eylül 2010’da referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği Paketi’ni ve paketin içeriğinde ‘toplusözleşme hakkına’ yer verilmesini önemseyip, desteklediklerini vurgulayarak, toplusözleşme hakkıyla yetinmeyeceklerini, grev ve siyaset haklarına da sahip olmak için süreci kararlı bir şekilde takip edeceklerini söyledi.
Toplugörüşme masasına getirecekleri talepleri belirlerken bir dizi parametreden yararlandıklarını dile getiren Gündoğdu, bu kapsamda, ekonomik kriz sonrası büyüme rakamlarından, Merkez Bankası ve diğer ekonomik unsurların enflasyon öngörülerinden, konfederasyonun AR-GE biriminin TÜİK’in verilerini dikkate alarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarından, insan onuruna yaraşır yaşam standardına ulaşmak için üyelerinden gelen talep ve önerilerden yararlandıklarını belirtti.

Memur açlık sınırında
Konfederasyon olarak 2010 Temmuz ayı açlık sınırını 912 lira, yoksulluk sınırını 2 bin 553 lira olarak belirlediklerine dikkati çeken Gündoğdu, bu rakamların 13/3’ten maaş alan bekâr bir hizmetlinin 1159 lira ile açlık sınırının biraz üstünde maaş aldığını, devlet memurlarının büyük bölümünün ise yoksulluk sınırının altında yaşadığını gösterdiğini kaydetti.
Merkez Bankası, 2010 yılı revize edilmiş enflasyon tahmininin tepe noktasını yüzde 8.5, orta noktasını yüzde 7.5 olarak açıkladığına işaret eden Gündoğdu, 2010 birinci çeyreğinde yüzde 11.7 büyüyen ekonominin, ekonomi çevrelerinin beklentilerine göre yıl boyunca büyümeyi sürdüreceğini söyledi. 

Memur-Sen ne istiyor?
Gündoğdu, parasal hak ve  ana taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı:
* Aile yardımı 140 liraya çıkarılmalı ve sözleşmeli personele de ödenmeli.
* Yiyecek yardımı, sözleşmeli personel dahil tüm personele maaşla birlikte ve günlük en az 2.5 lira olmak üzere nakden ödenmeli.
* Doğum yardımı gösterge rakamı 2 bin 500’den 10 bine çıkarılmalı.
* Ölüm yardımı, memurun kendisi için en yüksek devlet memuru aylığının 4 katı, eş ve çocuklar içinse 2 katı ödenmeli.
* Fazla çalışma ücreti 1.15 liradan 2.50 liraya çıkarılmalı.
* Nöbet görevlerinde her saat için en az 2.50 lira nöbet ücreti ödenmeli.
Gündoğdu, talepleri üzerinde mutabakata varılması halinde 13/3’ten maaş alan lise mezunu bekâr bir hizmetlinin halen 1159 lira olan maaşının 1 Ocak 2011 itibarıyla bin 376 liraya yükseleceğini, 13/3’ten maaş alan evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu lise mezununun 1375 lira olan maaşının ise 1611 liraya çıkacağını bildirdi. (aa)