Memur zammında anlaşma: Yüzde 5.1

Sendikalarla hükümet, toplu görüşmelerin 4. turunda uzlaştı. Memur maaşlarına yıllık yüzde 5.1 oranında zam yapılacak.

Memur sendikaları ile Kamu İşveren Kurulu arasında 15 Ağustos'ta başlayan toplu görüşmelerin dün gece yapılan dördüncü turunda, Başbakan Tayyip Erdoğan devreye girdi. Hükümet, ilk turlarda memurlara iulk yarıda yüzde 2.5, ikinci yarıda yüzde 2.5 olmak üzere yıllık yüzde 5.1'lik zam önermiş, önerisini daha sonra yenileyerek ek ödeme almayan memurlara iki yarıda uygulanmak üzere 40+40 milyon lira seyyanen ve yüzde 1.5 ilk yarı yüzde 1.5 ikinci yarı zam olarak değiştirmişti. Hükümetin ilk önerisinin bütçeye 2.7 katrilyon, ikinci önerisinin ise 3 katrilyon 164 trilyon lira yük getireceği açıklanmıştı.
Toplu görüşmeler, ek ödeme alan 450 bin memura, enflasyonun altında zam yapılmasını içeren ikinci öneri, toplu görüşmeleri tıkanma noktasına taşırken, dördüncü turda Başbakan Erdoğan devreye girdi ve sendikalardan tekliflerini revize etmelerini, kendilerinin de bunu değerlendirecekleri mesajını verdi. Gece yarısı sona eren görüşmelerde, enflasyonun altında zam verilmesinden vazgeçilmesi ve ek ödeme almayan memurların maaşlarını dengelemeyi amaçlayan seyyanen zam kararı ile uzlaşma sağlandı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, memur sendikaları konfederasyonu başkanlarıyla birlikte varılan mutabakatı şöyle açıkladı:
"Aylık katsayılar kullanılmak üzere gelecek yılın Ocak ve Temmuz ayında yüzde 2,5 oranlarında memur aylıklarına genel zam yapılması, ayrıca bu genel zamma ilave olarak ek ödeme alamayan çalışanlarımız ki sayısı 1 milyon 377 bin, bunlara da 40’ar yeni YTL olmak üzere toplam 80 YTL denge tazminatı ödenmesi, ayrıca, aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1250’den 1450’ye çıkarılması, sendika üyesi olan personele sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını telafi amacıyla aylık 5 YTL ilave ödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemeye gidilmesi, yine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli personelin ücret skalasını ilişkin ayarlamalarla sosyal yardımlar konusunda ilgili kamu idareleri tarafından çalışma yapılması kararlaştırdı."
KESK mutabakat metnine muhalefet şerhi koyarken, Devlet Bakanı Şahin, toplu görüşme yaparken, bütçenin imkanları ve Türkiye’nin gerçekleri istikametinde çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Bizim masamızda hiçbir zaman IMF yoktu, bulunmadı" dedi.
Uzlaşma sağlanan zamların bütçeye getireceği yük ise 3 katrilyon 680 trilyon lira olarak ifade edildi. Hükümet pazarlık masasında ilk teklifine göre 1 katrilyon liraya yakın artışa "evet' dedi.
Varılan mutabakat çerçevesinde yapılan hesaplamalara göre, ek ödeme alan 450 bin civarındaki memurun maaşı yıllık yüzde 5.1 seviyesinde artarken, ek ödeme almayan memurlara yapılacak zam yüzde 7.8 ila yüzde 20.3 oranları arasında değişecek. 5 milyon liralık sendika aidat desteği ve seyyanen zamlarla en düşük memur maaşı 556.6 milyon liradan 2006 temmuzunda 670 milyon lira seviyesine çıkacak. Aile ödeneği ile en düşük maaşı 750 bin liraya yaklaşacak. Bugünkü katsayıya göre arttırılan aile yardımı ödeneği 60 milyon liralık katkı sağlayacak.
Ek ödeme almayan bakanlıklardaki en yüksek maaş olan müsteşarların maaşı ise yüzde 7.8 artışla 3 milyar 123 milyon liradan 3 milyon 366 milyon liraya yükselecek.