Memura adil ücret geliyor

Hükümetin üzerinde çalıştığı personel rejimi reformuyla, memur ücreti yapılan işin riski,memurun kıdemi, eğitimi, hiyerarşik sorumluluğu ve uzmanlığı dikkate alınarak belirlenecek.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Hükümetin üzerinde çalıştığı personel rejimi reformuyla, memur ücreti yapılan işin riski,memurun kıdemi, eğitimi, hiyerarşik sorumluluğu ve uzmanlığı dikkate alınarak belirlenecek. Aynı işi yapanlar arasındaki maaş farkı 'eşit işe eşit ücret' anlayışı çerçevesinde ve zaman içinde ortadan kaldırılacak.
Gösterge sistemi geliyor
Hükümetin, kamu çalışanları sendikalarına dağıtarak tartışmaya açtığı kamu personeli kanunu tasarısı taslağındaki, 'kurumsal uzlaşma' olmadığı gerekçesiyle dağıtılmayan, memurların mali haklarıyla ilgili kısım netleşmeye başladı. Başbakanlık ile Maliye ve Hazine'den sorumlu bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmanın ilk taslağında memurların maaş sisteminin bütünüyle değiştirilmesi, eşit işe eşit ücret ödenmesi, 'derece ve kademe sistemi' yerine, 'basamak ve gösterge sistemi'nin uygulanması, memurlar ücretlerinin kıdem, eğitim, hiyerarşik sorumluluk, uzmanlık ve yapılan işin riski dikkate alınarak belirlenmesi benimsendi. Kamu kurumlarından bürokrat ve uzmanların üzerinde çalışmayı sürdürdüğü mali haklarla ilgili kısımdaki düzenlemeler ana başlıklar halinde şöyle:
"Memurların özlük ve mali haklarının tespitinde halen uygulanan 'kademe ve derece sistemi' kaldırılacak; yerine bazı AB ülkelerinde de yürürlükte olan 'basamak ve gösterge sistemi' uygulanacak. Buna göre, mevcut sistemdeki 15 derecenin yerini, yeni düzenlemeyle 10 basamak alacak. Kamu çalışanları üstlendikleri görev ve yaptıkları işe göre 11 ayrı gruba ayrılacak.
Yardımlar kalkıyor
Yeni düzenlemeyle maaş ve ücret sistemi de değiştirilecek. Mevcut sisteme göre, memurların bordrosunda halen 25 sütun bulunuyor. Memurlar en az 7, en çok 14 kalem üzerinden maaş alıyor. Yeni düzenlemede maaşa esas kalem sayısı 3'e indirilecek; maaşa tabi kalemlerde sadeleşme yapılacak. Bu düzenlemeyle de memurların aile, çocuk, kira ya da yakacak yardımı gibi yardım kalemleri de kaldırılacak.
Maaş bordrosundaki ilk kalem 'temel görev aylığı' olacak. Bu kalem memurun eline geçen maaşın yüzde 70'ini oluşturacak. Her memurun bir temel aylık göstergesi olacak. Memur maaşlarındaki ikinci kalem 'hizmet farkı ek ödeneği' olarak öngörülüyor. Bu ödenek memurun işinin riski, taşıdığı mali sorumluluk gibi kıstaslara göre belirlenecek. Buna göre, terörle mücadele eden polisle, masa başında görev yapan polisin ek ödeneği aynı olmayacak. Terörle mücadele veren polise daha yüksek ek ödenek verilecek.
Düzenlemeyle memur maaşlarının belirlenmesinde performans ölçütü getirilecek. Performans hem kişisel düzeyde, hem de kurumsal düzeyde ölçülecek; performansı yüksek memur ve kuruma ek ödeme de yapılacak.
Düzenlemeyle aynı işi yapanlar arasındaki maaş farkı da ortadan kaldırılacak; eşit işe eşit ücret ilkesi geçerli kılınacak. Ücretler, memurun kıdemi, eğitimi, hiyerarşik sorumluluğu, uzmanlığı da dikkate alınarak tespit edilecek.
Maşlar düşmeyecek
Başbakanlık kaynakları, yapılacak yeni düzenlemeyle memurların mevcut maaşlarında bir düşüş olmayacağını ve kazanılmış hakların saklı kalacağını bildirirken, yeni düzenlemenin ileri bir adım olacağını belirtti.