Memura denge tazminatı

Düşük maaşlı memura, 2006 yılında, ocak ve temmuz aylarında 40'ar YTL ödenmesi için yasal düzenlemeye gidiliyor.

ANKARA - Düşük maaşlı memura, 2006 yılında, ocak ve temmuz aylarında 40'ar YTL ödenmesi için yasal düzenlemeye gidiliyor. Ek ödeme almayan ve sayıları yaklaşık 1 milyon 377 bin olarak açıklanan memurlara ocak ve temmuz aylarında 40'ar YTL olmak üzere toplam 80 YTL'lik 'denge tazminatı' ödenmesine ilişkin olarak hazırlanan yasa tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi. Taslağa göre denge tazminatı ödemesi yapılacak olan kurumlar ise şöyle sıralandı:
"Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Kefalet Sandığı dahil), Milli Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım, Enerji, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman bakanlıkları, DPT ve Denizcilik ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri, Devlet Personel, Özelleştirme İdaresi ve Özürlüler İdaresi başkanlıkları, Türkiye İstatistik Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bağlı kuruluşları, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Özel Çevre Koruma Kurumu başkanlıkları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Tapu ve Kadastro, Orman, Tarım Reformu, Petrol İşleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Kadının Statüsü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Basın Yayın ve Enformasyon, Gençlik ve Spor, Vakıflar, Sivil Havacılık, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, İller Bankası, TODAİE ve Maden Tetkik ve Arama genel müdürlükleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler tarafından kurulan mahalli idare birlikleri ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü."
Kimlere tazminat yok?
Ancak bu kurumlarda çalışanlardan makam, yüksek hâkimlik, temsil veya görev tazminatı alanlar, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti alanlar alamayacak. Buna göre; öğretmenler söz konusu denge tazminatını alacak, ancak il ve ilçe milli eğitim müdürlüğündeki şube müdürleri ve şefler, bakanlık merkez teşkilatında ek ders ücreti alan bürokratlar ile eğitim araçları merkezindeki öğretmenler alamayacak.
Kamu kurumlarındaki iç denetçiler, Başbakanlık müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Kültür ve Turizm Bakanlığında döner sermaye alanlar, çevre ve orman uzmanlarıyla çevre ve orman uzman yardımcıları, kültür ve turizm uzmanlarıyla kültür ve turizm uzman yardımcılarıı, vali yardımcıları ve kaymakamlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde teknik denetçi olarak görevlendirilenler ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler toplam 80 YTL'lik zamdan yararlanamayacaklar.
Tasarı taslağına göre, kurumların döner sermaye işletmelerinden gelir alanlara ise fark ödemesi yapılacak. Ancak, kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar hariç 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çalışanlar, sözleşmeli sağlık personeli ve teşkilat kanunlarına göre çalışan sözleşmeli personele denge tazminatının verilip verilmeyeceğini Bakanlar Kurulu kararlaştıracak.