Memura ek ödeme geliyor

Çalıştıkları kurumda ek ödeme alamayan memurlara ocak-haziran döneminde her ay 40 YTL, temmuz-aralık döneminde de her ay 40 YTL ödeme yapılmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu.

ANKARA - Çalıştıkları kurumda ek ödeme alamayan memurlara ocak-haziran döneminde her ay 40 YTL, temmuz-aralık döneminde de her ay 40 YTL ödeme yapılmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarının kabulü halinde ikinci altı aydan itibaren memur maaşlarında sağlanmış olan ek artış miktarı 80 YTL'ye çıkmış olacak. Hâkim-savcı, öğretmen, polis ve imamlara ayrıca ödeme yapılmasını da düzenleyen tasarıyla dört gruptaki memurlara bütçeden 400-450 milyon YTL aktarılacak.
Hükümetle memur sendikaları arasında imzalanan sözleşme uyarınca hazırlanan yasa tasarısına göre, söz konusu ödeme, aralarında yüksek yargı organları, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım, Enerji, Kültür-Turizm ve Çevre-Orman Bakanlığı kadrolarında yer alan memurlarla subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara yapılacak. Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin, tasarıda belirtilen tutarı aşmamak üzere ek ödeme yapılmasına, ilgisine göre Yüksek Planlama Kurulu (YPK) ile Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Tasarıyla aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 1.250'den 1.450'ye çıkarılıyor. Sendika üyesi personele, sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarının telafisi için aylık 5 YTL ek ödeme yapılacak. Kamu görevlilerinin, üye oldukları sendikalara ödedikleri üyelik aidatları, gelir vergisi matrahından düşülecek.
Öğretmen-polis-imam
Tasarı, hâkim-savcı, öğretmen ve polislerin yanı sıra imamlara ayrıca ek zam öngörüyor. Öğretmenlerin ek ders ücretleri yüzde 38.8 oranında artırılarak 3.6 YTL'den 5 YTL'ye yükseltilecek.
Hâkim ve savcıların göstergeleri 5800'den 6400'e çıkarılacak. Ayrıca, birinci derece hâkimliğe yükselmede maaş ödemeleri için bekleme süreleri biraz kısaltılacak. Ayrıca polis ve imamlara da ek ödeme yapılacak.