Memura ek zam Meclis'e geliyor

Memurlara yılın ilk ve ikinci yarısında aylık 40+40 YTL denge tazminatı ödenmesi ile öğretmen, imam ve polislere ilave artış yapılmasına ilişkin yasa tasarısı bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

ANKARA - Memurlara yılın ilk ve ikinci yarısında aylık 40+40 YTL denge tazminatı ödenmesi ile öğretmen, imam ve polislere ilave artış yapılmasına ilişkin yasa tasarısı bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu bu hafta 15.00-21.00 saatleri arasında çalışacak. Genel Kurul'da yarın öncelikle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin 2005 alacaklarının ödenmesi ile sağlık personeline verilecek döner sermaye paylarına ilişkin yasa teklifinin görüşülmesine devam edilecek. Bu teklifin yasalaşmasının ardından Bankacılık Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasarısına geçilecek. Tasarı, TMSF'ye devredilen bankaların, devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarının tahsil edilmesine öncelik veriyor.
Öğretmene 5.5 YTL
Ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan memurların maaşına 2006'da ocaktan itibaren aylık 40 YTL, temmuzdan itibaren de aylık 40 YTL daha ek ödeme yapılmasına olanak tanıyan tasarı ise çarşamba günü görüşülecek. Tasarıyla, polis ve din görevlilerine aylık ortalama 100 YTL'lik daha artış yapılırken, öğretmenlerin ek ders ücretleri de 3.5 YTL'den 5.5 YTL'ye çıkarılacak. Genel Kurul, perşembe günü de gelir vergisinde indirim öngören ve yatırım indirimi uygulamasını kaldıran yasa teklifini görüşecek. Yeni tarifeye göre gelir vergisi oranları yüzde 15 ile 35 arasında olacak. Teklif kabul edilirse, biyodizelde litre başında 0.6498 YTL ÖTV uygulanacak. Yerli mahsulden elde edilen biyodizele uygulanacak ÖTV sıfıra indirilebilecek.