Memura enflasyon farkı yürürlükte

Memur maaşına yapılan zam ve gerçekleşen enflasyon arasındaki yüzde 2.32'lik farkı ücretlere yansıtan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Memur maaşına yapılan zam ve gerçekleşen enflasyon arasındaki yüzde 2.32'lik farkı ücretlere yansıtan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Denge tazminatı da 2,5 YTL artırıldı ve 82.5 YTL'ye çıktı. Sözleşmeli personelin ücret tavanı da 2 bin 328 YTL'ye yükseldi. Bakanlar Kurulu Kararı ile enflasyon farkı 657'ye tabi personelin maaşlarına katsayılarda yapılan düzenleme ile yansıtıldı.
Buna göre, esas aylık katsayısı (0,044745), taban aylığı katsayısı (0,55983), yan ödeme katsayısı ise (0,014192)'ye yükseltildi.
Üst kurullarda kapsama dahil personelin ortalama ücret toplamı üst sınırı ise yılın ikinci yarısı için 4 bin 250 YTL'den 4 bin 325 YTL'ye çıkarıldı. Üst kurullarda, mali ve sosyal hakları yükseltilmiş bulunan personelden ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşmayanların mali ve sosyal haklarında yüzde 2.32'yi geçmemek üzere ve kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde olmak kaydıyla, mevzuatı dahilinde yetkili organlar tarafından artış yapılabilecek.