Memura grev ve toplusözleşme masada

ANKARA - Kamu Görevlilerinin Toplusözleşme ve Grev Hakkı Konusunun Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesine İlişkin Komisyon, toplusözleşme ve grev hakkının ülke örneklerini mercek altına aldı. Komisyon, toplu görüşmelerde ele alınacak toplusözleşme ve grev hakkına ilişkin, memurlara grev ve toplusözleşme hakkı tanınmasının, uluslararası sözleşmelerden Anayasa’ya, yasa ve alt hukuki düzenlemelere kadar bir çalışma gerektirdiğini belirtti. 
Kamu İşveren Kurulu, Kamu-Sen ve Memur-Sen temsilcilerinin katılımıyla oluşan komisyon, çalışmasını tamamlayarak bir rapor hazırladı. Rapor hazırlanırken, toplusözleşme ve grev hakkının uluslararası hukuktaki dayanakları, Türkiye’den yapılan başvuru üzerine AİHM’in kararı, bu yılki ILO Genel Kurulu’nda Türkiye hakkında ortaya çıkan karar ile grev ve toplusözleşmeye ilişkin ulusal mevzuat hükümleri incelendi. Raporda, uluslararası sözleşmelerin genel olarak çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını güvence altına aldığı belirtildi.

Anayasa’da değişiklik istendi
Ayrıca raporda, bu kapsamda AİHM’e başvuran, Kemal Demir ve Vicdan Baykara kararına değinilerek, kararda işveren ile toplu pazarlık yapma hakkının, ilkesel olarak çıkarlarını korumak için sendika kurma ve üye olma hakkının asli unsurlarından birisi haline geldiğine dikkat çekildi. Raporda uygun görülmesi halinde, Türkiye’de kamu görevlilerine grev ve toplusözleşme hakkı tanınması konusunda yapılması gereken düzenlemeler de yer aldı.
Bu arada Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, yaptığı açıklamada, Kamu-Sen ve Memur-Sen’i hükümetin yazdığı senaryoda figüranlık yapmak, toplu görüşmelere katılmayan KESK’i ise masadan kaçtığı için ucuz kahramanlıkla suçladı. (Radikal)