Memura prim kesintisi

Sosyal güvenlik reformuyla, ayda 241.37 YTL sigorta kesintisi olan genel müdür 429.38 YTL prim ödeyecek. İşe yeni başlayan bir öğretmenin kesintisi ise yaklaşık 12 YTL artacak.

ANKARA - Sosyal güvenlik reformu, devlet memurlarının büyük bölümünün sigorta kesinti tutarlarını yüzde 77.8'e varan oranda artıracak. Sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında toplayan, standart birliği sağlayan reformla yine bu kapsamda getirilen genel sağlık sigortası sistemi, devlet memurlarını etkileyecek.


Büyütmek için tıklayınız

Halen sadece temel maaşlar üzerinden emeklilik primi ödeyen devlet memurlarının reform sonrası yan ödeme ve tazminatlar dahil bütün kazançları sosyal güvenlik kesintisine tabi olacak. Fakat bu süreçte çalışanlar için halen yüzde 16 olan emeklilik kesinti oranı, yüzde 9'a düşecek. Ancak, halen sağlık primi ödemeyen devlet memurları için reformun ardından yüzde 5'lik sağlık primi devreye girecek. Bu arada kamu kuruluşları da, memurlar için yüzde 11 emeklilik, yüzde 7.5 oranında da sağlık primi ödemesinde bulunacak.
Sistem ne getiriyor?
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre prim kesintisindeki artış, üst kademedeki devlet memurları için yüzde 77.8'leri bulacak. Günümüzde brüt aylıkları 3.661,48 YTL olan müsteşarların, mevcut sistemde 1.649,90 YTL olan prime esas kazançları, reform sonrasında 3.176,55 YTL'ye yükselecek. Halen 263,82 YTL olan Emekli Sandığı kesinti tutarı da, yeni dönemde sağlık primi ile birlikte 444,72 YTL'ye yükselecek. Böylece müsteşar maaşlarından sosyal güvenlik reformunun ardından ayda 180,90 YTL fazla prim kesilmeye başlanacak.
Sosyal güvenlik reformu, yeni başlayan öğretmenin kesintisini 106,12 YTL'den 118.18 YTL'ye, 9'un 2'sindeki polis memurunun ise 106,31 YTL'den 114.80 YTL'ye çıkaracak. Reformun ardından, geçmişte ücretlerdeki özel indirimin kaldırılması sırasında yapıldığı gibi, katsayı artışına gidilmezse, binlerce memurun maaşında 190 YTL'ye yakın düşüş meydana gelecek.
Reform kimlere yarayacak?
Buna karşılık, yan ödeme ve tazminatı bulunmayan normal devlet memuru olarak görev yapanların kesinti tutarları reform sonrası bir miktar azalacak. Buna göre, 14'ün 2'sinde görev yapan devlet memurunun 105,48 YTL olan aylık kesintisi, reformla birlikte 96,56 YTL'ye, 9'un 1'indeki unvansız memurun kesinti tutarı da 106.12 YTL'den 97.12 YTL'ye düşecek.