Memura refahta eşitlik yine yok

Hükümet, düşük memur maaşlarını yukarı çekemeyince çareyi yüksek ücrete az zam vermekte buldu. 900 YTL maaşlı memur 13.8 YTL zam alacak.

ANKARA - Bütçede kaynak sorunu, memur maaşlarındaki dengesizliği kademe kademe gidermeyi hedefleyen hükümeti zorluyor. Eşitlik refahta değil, refahı yüksek olduğu düşünülen memurlara enflasyonun altında zam verilerek sağlanmaya çalışılıyor. Öngörülen zamla 556.6 YTL olan en düşük memur maaşı ilk yarıda 48.3 YTL artacak, ek ödeneklerle 900 YTL maaş alan memur ise ilk yarıda 13.8 YTL zamla yetinecek.
Henüz noktalanmayan görüşmelerde, bütçeden memurlara ayrılan ödeneği 2.7 milyar YTL arttırma önerisi ile masaya gelen hükümet, memurlara ortalama 6'şar aylık dönemler itibarıyla yüzde 2.5'ar zamma olanak veren bu
öneri sendikalar tarafından kabul edilmeyince, toplam ödenek artışını 3 milyar 164 milyon YTL'ye yükseltti. Ancak, düşük maaş alan memurlara daha yüksek zam öngören bu düzenleme, genel zam oranını da 2006 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 5'in altına çekti. Memur maaşlarına, her bir altı ay için yüzde 1.5 zam yapılacak, buna karşın ek ödeme almayan memurlara seyyanen zam uygulanacaktı. Yılın ilk yarısı için aylık 40 YTL, ikinci yarısı için de yine aylık 40 YTL seyyanen zam verilecek. Seyyanen zam tutarı yılın ikinci yarısında aylık 80 YTL'ye yükselecek. Ek ödenek almayan memurların eline 2006 yılında seyyanen zam yoluyla toplam 720 YTL geçecek. Bu da ortalama 60 YTL zam anlamına geliyor.
Bazılarına fazla ödeme
Konsolide bütçe kapsamında maaş alan memur sayısı 1 milyon 800 bin. Maliye, Hazine, DPT, Başbakanlık, gümrük gibi bazı kurumlar personeline çeşitli adlar altında maaşın dışında ek ödeme yapıyor, ikramiye veriyor. Sağlık personelinin maaşları da döner sermayelerden alınan paylarla artırılıyor. Bu unsurlarla birlikte maaşları yükselen memur sayısı 450 bin. Hükümet, kamuda ücret dengesizliğini gidermek için Kamu Personel Rejimi'ni yeni baştan düzenlerken, bu düzenleme yürürlüğe girmeden 'eşit işe eşit ücret' hedefine katkı sağlamak amacıyla ek ödeme almayan toplam 1 milyon 377 bin memura ek ödeme önerisi getirdi. Ancak, bu öneri göreceli olarak daha yüksek maaş alan memurlara yapılacak zammı enflasyon hedefinin iki puan altına çekti.
Zam önerisi aynen uygulamaya girerse, en düşük memur maaşı 48.3 YTL artarak 556.6 YTL'den 604.9 YTL'ye çıkacak. İkinci yarıda ise maaş zammı 49.1 YTL olacak ve 2006 Temmuzu'nda 654 YTL olacak. Buna karşın, 620 YTL maaş alan ancak 300 YTL ek ödeme ile maaşı 920 YTL olarak ödenen memur ise ilk yarıda yüzde 1.5 zammın karşılığı olan 13.8 YTL zam alacak. Bu memurun
ikinci yarı zammı ise 14 YTL ve 2006 yılı temmuzunda toplam 27.8 YTL artışla maaş düzeyi 947.8 YTL'ye yükselebilecek. Bu öneri bugünkü toplantıda tarafların gündeminde olacak.