Memura üç yıl boyunca en fazla yüzde 5 zam

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanması gereken ve 2006-2008 dönemini kapsayacak ilk Orta Vadeli Program'da son aşamaya gelindi.

ANKARA - Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanması gereken ve 2006-2008 dönemini kapsayacak ilk Orta Vadeli Program'da son aşamaya gelindi. Programa göre, kamuda ücret ve aylıklar üç yıl boyunca hedeflenen enflasyon oranında artırılacak. Yıllık TÜFE artış hızının gelecek yıl yüzde 5, 2007'de yüzde 4 olmasını öngören program, 2008 yılında da bunun sabit tutulmasını hedefliyor.
Diğer bir ifadeyle kamuda ücret ve memur maaşlarındaki artış üç yıl boyunca yıllık yüzde 5'in üzerine çıkamayacak. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince orta vadeli bütçelemeye geçilirken, bunun ilk ayağı olan Orta Vadeli Program'ın bu ayın sonuna kadar çıkarılması gerekiyordu. Makro büyüklükler ve politika önceliklerini içeren Orta Vadeli Program'ın ardından haziran ortalarında Maliyece hazırlanacak Orta Vadeli Mali Plan'ın da Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK) sunulması bekleniyor.
Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak 'yol haritası' olarak nitelenen program her yıl hazırlanacak, ilk yılı kesin, sonraki iki yılı tahminleri içerecek ve her yıl revize edilecek. Konuya ilişkin Maliye, Hazine ve DPT önceki hafta bir araya gelirken, program Bakanlar Kurulu'na sunuldu.
Özel sektör kaynaklı büyüme
Belirlenen programa göre, ekonomik büyüme ve istihdam artışı özel sektör kanalıyla gerçekleştirilecek. Program döneminde, kamu kesiminde ücret ve aylıklar hedeflenen enflasyon kadar artırılacak. Sosyal harcamaların toplam kamu harcamalarındaki payı artacak.
Genel sağlık sigortasının getireceği yüklerin makul düzeyde tutulması için uygulama yakından izlenecek ve gerekli tedbirler alınacak. Kamu yatırımlarında rasyonalizasyona devam edilecek, eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ve e-devlet yatırımlarına öncelik verilecek. Kamu altyapı yatırımlarında özel sektör katılımını artırıcı modeller geliştirilecek.
KİT'ler belirli bir takvim ve strateji çerçevesinde özelleştirilecek, ancak özelleştirinceye kadar da verimli çalışması esas olacak. KİT'lerin atıl durumda bulunan gayrimenkulleri rayiç bedelle değerlendirilecek, zarar eden işletme birimleri tasfiye edilecek.
Bu süreçte mali disipline uyulacak, faiz dışı fazla politikası sürdürülecek. Önceliğini yitirmiş faaliyetler ve projeler tasfiye edilecek. Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi ve analitik bütçe kodlaması gelecek yıldan itibaren merkezi idare dışındaki kuruluşlarda da uygulamaya konulacak.
1.6 milyon kişiye istihdam
Yine üç yıllık dönemde 1.6 milyon yeni istihdamın yaratılacağı öngörülüyor. Programa göre, bu yıl yüzde 4.1 olacağı tahmin edilen kamu açığının GSYH'ye oranının 2008'de yüzde 0.1'e düşürülmesi hedefleniyor. 2005 yılında yüzde 47.4 olması beklenen genel devlet harcamalarının GSYH oranının, 2008 yılında yüzde 42.3'e düşürülmesi hedefler arasında.
Bu yıl yüzde 35.5 olacağı tahmin edilen genel devlet faiz dışı harcamalarının GSYH'ye oranının da 2008 yılında yüzde 35.7 olacağı hesaplanıyor. 2005'te yüzde 12 olması beklenen genel devlet faiz harcamalarının GSYH'ye oranını 2008 yılında yüzde 6.6'ya düşürülmesi, aynı dönemde vergi yükünün de yüzde 31.7'den yüzde 31.1'e çekilmesi öngörülüyor.
9 milyar dolarlık hedef
Üç yılda 9 milyar dolarlık özelleştirme geliri hedeflenirken, kamu brüt borç stokunun GSYH'ye oranında da 10 puanlık düşüş hedefleniyor. Programa göre, ihracat 2008'de 106 milyar dolara, ithalat 147 milyar dolara ulaşacak. 2008'de turizm gelirleri 23.7 milyar dolara çıkacak. Programa göre, orta vadede yıllık 5 milyar dolar civarında gerçekleşeceği tahmin edilen yabancı yatırımların, cari işlemler hesabı açığının finansmanında ağırlıklı olarak rol oynaması öngörülüyor.
Yıllık TÜFE artış hızının gelecek yıl yüzde 5, 2007 yılında ise yüzde
4 olması öngörülürken, 2008 yılında bunun sabit tutulması hedefleniyor.