Memurda ödenek bolluğuna son

Kamuda maaş sistemi sadeleştiriliyor. Memurlara onlarca yasayla değişik adlar altında yapılmakta olan ödemeler üç kaleme indirilecek.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Kamuda maaş sistemi sadeleştiriliyor. Memurlara onlarca yasayla değişik adlar altında yapılmakta olan ödemeler üç kaleme indirilecek. Yeni düzenlemeyle aylıkları düşmesi gereken memurlara, aradaki fark kapanıncaya kadar 'fark tazminatı' ödenecek. Kamu personel rejiminde kapsamlı bir değişikliğe hazırlanan hükümetin hazırladığı Devlet Memurları Kanunu Tasarısı taslağına göre, yeni sistemde memurlara esas olarak 'temel görev aylığı' ödenecek.
Performans ödeneği
Yönetici ve özellik gerektiren pozisyonlarda çalışanlara ise 'hizmet farkı ek ödeneği' verilecek. Bu ana ödemelere ek olarak yılda iki defa gerçekleştirilecek performans değerlendirmesinde başarılı bulunan personele 'performans ödemesi' uygulaması yapılacak.
'Temel görev aylığı' ilgili görevde çalışılan süre için geçerli olacak. Başka kadrolara atanıldığında, önceki pozisyona göre ödenmekte olan aylık kazanılmış hak olarak kabul edilmeyecek.
Kurumlar, yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartları, hizmet yerinin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi kriterleri dikkate alarak bazı personele 'hizmet farkı' adı altında ek ödeme yapılmasını Maliye Bakanlığı'na önerebilecek. Öneriler, ancak Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nun kararıyla uygulanabilecek.
Memurlara yapılabilecek 'hizmet farkı ek ödeneği', en yüksek temel görev aylığının yüzde 20'sini; memurun kendi temel aylığının ise yüzde 40'ını geçemeyecek. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kurumlardaki pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinde bu oran yüzde 50'yi geçmeyecek şekilde uygulanacak.
Performans değerlendirmesinde başarılı bulunan personele ise, ertesi yıl, maaşının yüzde 5'i oranında fazla ödeme yapılacak. Memurların maaş cetvelleri 18, kariyer meslek mensuplarının maaş cetveli beş kategoriye ayrılacak.
Mevcutların durumu
Yasada yapılan bu değişiklikle halen memurlara aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, ek gösterge, zam, tazminat, makam-temsil-görev tazminatı, nispi fazla çalışma ücreti, ikramiye, ek tazminat, ek özel hizmet tazminatı ile 29 ayrı kanunla bazı kurum personeline yapılmakta olan ek ödemeler kaldırılacak. Ancak mevcut personelin bu uygulama dolayısıyla maaşlarında doğacak azalma, 'fark tazminatı' adı altında kapatılacak. Personele fark tazminatı ödemelerine, 'temel görev aylığı' net tutarı, söz konusu ek ödemeler seviyesine gelinceye kadar devam edilecek.
Kargaşa sona eriyor
Çeşitli kanunlarda geçen "en yüksek devlet memuru aylığı"na atıf yapan düzenlemelerle ilgili kargaşaya da son veriliyor.
En yüksek ayda 415 YTL
Taslağa göre, en yüksek devlet memuru aylığına yapılan atıflar, yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 9.500 gösterge rakamının aylık maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutara yapılmış sayılacak. Katsayıya göre aylık ek ödenek en çok 415.44 YTL oluyor.