Memurlar sadece zam istemiyor

Memurlar sadece zam istemiyor
Memurlar sadece zam istemiyor

Toplugörüşmelerin ilk turunda sonuç alamayan sendikalar, bu kez masaya daha kabarık bir listeyle oturacak. Sendikalar yıllardır defalarca sokaklara döküldükleri birçok sorunu hükümete tekrar hatırlatacak. FOTOĞRAF: SERKAN AKKOÇ / DHA

Hükümetle bugün ve 28 Ağustos'ta tekrar masaya oturmaya hazırlanan sendikaların gündeminde yok yok. Toplugörüşmeye oturacak sendikalar, zam dışında yıllardır birikmiş birçok soruna da hazırladıkları kabarık bir listeyle çözüm arayacak

ANKARA - Hükümetle toplugörüşmelerin üçüncü ve dördüncü turu için bugün ve 28 Ağustos’ta yeniden masaya oturmaya hazırlanan yetkili sendikalar, maaş zammının dışında kamu çalışanlarının çalışma yaşamında rahatsızlık duyduğu hemen her konuda talep ve öneride bulunacak.
Hizmet kollarında en fazla üyeye sahip olarak toplugörüşme yetkisi alan sendikalar, görüşmenin üçüncü ve dördüncü turlarında hizmet kollarına ilişkin sorunlarını gündeme getirerek bunlara çözüm arayacak. Sendikalar, geçmiş yıllarda çözülmeyen kimi sorunlara yenilerinin eklenmesi nedeniyle hükümete oldukça kabarık bir talep listesi sunacak. Yetkili sendikaların toplu görüşmelerde gündeme getirecekleri taleplerden bazıları şöyle:

‘Motivasyon için psikolog’
Türk Büro-Sen:
* Toplu Konut Fonu’ndan şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlere verilen faizsiz konut kredisi kamuda çalışan engelli personele de verilmeli
* Kamu çalışanlarının verimliliğinin artırılması, motivasyonun sağlanması için kurum tabipleri yanında psikolog tabipler görevlendirilmeli
* Kamu çalışanlarının, çocuklarını, işyerlerinin bulunduğu yerlerdeki okullara kayıt yaptırabilmesi için düzenleme yapılmalı
* Kamu kurum ve kuruluşları, sendikaların temsilcilerine, sendikaların internet sayfalarına girebilecek ilgili kısıtlamalar kaldırılmalı
* Maliye Bakanlığı’na bağlı kamp, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerin satışından vazgeçilmeli
* Kaçakçılığın yoğun olduğu gümrük kapılarındaki personelin güvenliğini sağlayan tedbirler alınmalı

Sağlık-Sen:
* Sağlık personelinin mesleki risklere karşı fiili hizmet zammından faydalanabilmesi sağlanmalı
* Birinci basamak sağlık kuruluşları ve 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet sistemi ile çalışan personelin yemekleri kurumlarınca karşılanmalı
* Sağlık personelinin askerliği sağlık personeli istihdamında güçlük çekilen yerlerde yapılması sağlanmalı
* Döner sermaye primleri emekli aylığına yansıtılmalı
* Kimyasal veya radyoaktif ışınlara maruz kalan personelin çalışma ortamı iyileştirilmeli
* Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması halinde gerekli yaptırımların uygulanabileceği özel yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli
* Zorunlu olmadıkça aile hekimlerine nöbet tutturulmamalı
* Yardımcı sağlık personeli için aile hekimliğine geçişler cazip hale getirilmeli
Okul yanına baz istasyonu yok

Türk Eğitim-Sen:
* 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmeli
* Beden eğitimi öğretmenlerine yaptıkları her bayram çalışması için ek ücret ödenmeli
* Veli toplantılarında görevli olan öğretmen ve yöneticilere günlük altı saat ek ders ücreti verilmeli
* Öğretmenlerin mahrumiyet bölgelerinde görev yapmalarını teşvik etmek amacıyla buralarda çalıştıkları dönemler için farklı tazminat ödenmeli
* Eğitimle ilgili buluş yapan, eser üreten eğitim çalışanları, teşvik amacıyla ekonomik olarak desteklenmeli
* Doğum yapan ve ücretsiz izne çıkana izin süresi boyunca maaşının 1/4’ü oranında maaş ödenmeli
* Tüm eğitim çalışanlarının otobüs, tren, metro ve benzeri hizmetlerden indirimli olarak yararlanması sağlanmalı
* Terör olaylarında hayatını kaybeden eğitim çalışanlarının durumları da şehit ve gazi olan asker ve polisler gibi değerlendirilmeli
* Bayan memurların doğum sonrası süt izni kullanım süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmalı
* Kamu kurumlarının hizmet binalarına, okullara, camilere ve bunların yakınlarına kurulan GSM operatörü baz istasyonları kaldırılmalı
* Öğretmenlere, sürücü kurslarında ve etüt eğitim merkezlerinde derse girme hakkı sağlanmalı  

Bem-Bir-Sen:
* Belediye ve İl Özel İdareleri’nde kaçakçılıkla mücadelede personele yakalanan malın satışından elde edilen gelirden teşvik amaçlı pay verilmeli
* Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kurum tarafından hukuki yardım yapılmalı
* Belediye ve İl Özel İdare çalışanlarının ürettikleri hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanmaları için gerekli düzenleme yapılmalı
* Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmeleri için gerekli tedbirler alınmalı ve uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılarak personelin mağduriyetine son verilmeli.
* Yerel Yönetimler Bakanlığı bir an önce kurulmalı.

TRT ’ye saz ve ses sanatçısı alınmalı 
Türk Haber-Sen:
* Posta dağıtıcılarına her yıl verilmekte olan kıyafetler demirbaş konumundan çıkarılarak ücretleri ödenmeli
* Mesai kaldırılarak yeterli personel alınmalı
* İşe yeni başlayan veya askerden dönenlere banka promosyonunun ödenmeli
* Personelin kamerayla izlenmesinin yasaklanması
* PTT’nin A.Ş yapılmasından vazgeçilmeli, bunun yerine idari ve mali yetkileri artırılarak özerk hale getirilmeli
* Klima, lavabo, tuvalet, ısınma, havalandırma ihtiyaçları karşılanarak çalışma şartları iyileştirilmeli
* TRT’de emeklilikten veya ayrılmalardan dolayı ses ve saz sanatçılarında önemli bir azalma meydana geldi. Bu yüzden koro ve solo çalışmaları yapılamamakta. Bunun için yeterli sayıda saz ve ses sanatçısı alınmalı.

Dini nikâh yasağı kalksın
Diyanet-Sen:
* Camilerde din hizmetinin verimli hale getirilebilmesi için her camide en az iki görevli hizmet vermeli
* Cami lojmanı ihtiyacı karşılanmalı
* Din görevlilerini mağdur eden dini nikâh, hükümet icraatlarını eleştirme yasakları kaldırılmalı
* Hastanelere din hizmeti sunulmalı
* Diyanet akademisi açılmalı   
* Geçmiş döneme ait cami elektrik borçlarının affedilmeli ve faturalara faiz uygulanmamalı
* Yaz Kur’an kurslarında kitaplar ücretsiz dağıtılmalı 
* Kur’an eğitimine getirilen yaş engeli kaldırılmalı

Enerji-Bir-Sen:
* Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan kamu görevlilerine verilen özel hizmet tazminatı artırılmalı
* Kamu araçları kasko sigortası ile sigortalanmalı.

TCDD çalışanına bedava tren ulaşımı
Türk Ulaşım-Sen:
* TCDD çalışanlarından banliyö hattı dışında ikamet edenlere işe gidiş-gelişlerinde servis imkânları sağlanmalı
* Limanların özelleştirilmesine son verilmeli
* Çalışanlara trenlerde yılda 2, eş ve çocuklarına 1 kez tanınan ücretsiz ulaşım hakkı yeniden tanınmalı
* Ulaştırma Bakanılığı’nın araç muayene istasyonları gibi işlerinde kamu görevlisi istihdam edilerek hizmet alımı uygulamasına son verilmeli

Türk İmar-Sen:
* Teknik elamanların araziye gönderilmelerinde ödenek bahane edilerek geç ödenen arazi tazminatları gününden ödenmeli
* Sendika temsilcileri geçici görevlendirmeden muaf olmalı
* Alay konusu olan cüzi miktarda ödenen giyim yardımı yeniden belirlenmeli
* Tapu sicil müdürlüklerinde çalışanlara mali mesuliyet sigortası yapılmalı
* Personelin üniversiteli her bir çocuğuna belli oran ve miktarda katılım payı verilmeli.


  ETİKETLER:

  İnternet

  ,

  Ankara

  ,

  TRT