Memurlara erken maaş

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'dan kamu çalışanlarına iyi haber: Bayram tatili nedeniyle maaşlar 6 Ocak'ta yatırılacak.

ANKARA - Kurban Bayramı tatili resmen dokuz gün olarak belirlenirken, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan kamu çalışanlarının maaşlarının bayram öncesinde 6 Ocak'ta ödenmesi için talimat verdi. Unakıtan, kamu kuruluşlarına kamu personelinin özlük hakları ve diğer ödemeler ile aylıkların avans olarak ödenmesi talimatını içeren bir genelge gönderdi. Genelgede, 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere memur maaş, yan ödeme ve taban aylık katsayılarının yeniden düzenlendiği, sözleşmeleri çalışanların brüt ücretlerinin de yüzde 2.5 artırıldığı hatırlatıldı.
Farklar sonra ödenecek
Genelgeye göre, aylıklarını Personel Kanunlarına göre almakta olanlara 15 Ocak 2006 tarihinde ödenmesi gereken maaşları ve diğer ödemeler, 6 Ocak 2006 tarihinde 'avans' olarak ödenecek. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel de maaşlarını aynı tarihte alacaklar. Genelgede, bunun için mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için bütün tedbirlerin alınması istendi. Genelgeye göre, 2006 yılında verilecek zam ve tazminatların belirlenmesine ilişkin olarak yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında öngörülecek işlemlerin tamamlanmasına kadar, aylık alan personelin zam ve tazminatları, 2005 yılı vizeli cetvellerine göre ödenecek. Aylık ve ücretler belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak. 1-14 Ocak 2006 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarının ardından ödenecek.
Genelgeye göre, erbaş ve erler için 1 Ocak 2006 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasında 110 YTL'yi geçmeyecek. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na devrolunan işçilere, 2005 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri uyarınca 15 Ocak 2006 tarihinde ücret ödemesi yapılmayacağından, toplu iş sözleşmesinin birinci altı aylık (1 Ocak 2005-30 Haziran 2006) dönemine ilişkin olarak 15 Ocak 2006 tarihinde ödenmesi gereken sözleşme farkları, 6 Ocak 2006 tarihinde ödenecek.
Belediyelerde net ücret
Genelgede 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücret tavanları da belirlendi. Belediye meclislerine bu personel için tavanı aşmamak kaydıyla net ücret belirleme yetkisi verildi. Geçen yıl bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli personelden 2006'da da görevine devam edenlere ücret tavanlarını aşmamak üzere net ücret tespitine ilişkin Meclis kararı, bu ay içinde alınacak. Sözleşme yenileme işlemleri de yine bu ay içinde tamamlanacak. Yenilenen sözleşme örnekleri ile kadro ve unvan dereceleri, 1 Şubat'a kadar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına gönderilecek.