Memurlara verilen aile yardımında çocuk sayısı sınırlaması kaldırıldı

Memurlara verilen aile yardımında çocuk sayısı sınırlaması kaldırıldı
Memurlara verilen aile yardımında çocuk sayısı sınırlaması kaldırıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çocuklara olan düşkünlüğüyle biliniyor. Erdoğan, her aileden en az üç çocuk istiyor.

5 Ocak 2010'dan itibaren memurlara çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, sayı sınırı kaldırılıyor. 1 milyon 690 bin çocuk için ödenmekte olan aile yardımından, yeni düzenlemeyle 740 bin çocuk için daha verilecek
Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - 2010 yılının bütçesiyle memurlara verilen aile yardımında iki çocuk sınırı kaldırıldı. Bilindiği gibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her aileden en az üç çocuk istiyor.
Bütçede memura yüzde 2.5 artı 2.5 zam öngörülerken, gelecek yıl içinde memurlara aile yardımı yapılırken ikinci çocuktan sonrakiler için de ödeme yapılacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi. Komisyonda, hükümetin verdiği önergenin kabul edilmesiyle bütçenin gider kalemine yedek ödenek olarak 53 milyon 750 bin lira ilave edildi.
Söz konusu ödenek ile Isparta Milletvekili Sadi Bilgiç’in gölet projesine destek vermemesi nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet ettiği ve Erdoğan tarafından tepki ile karşılanan Şimşek, bu ödenekle sulama projeleri ve kamuya araç alımının sağlanacağını belirtti.

Taşıt alımları açıldı
Ayrıca ödenek ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere birçok üniversiteye taşıt alımınının önü açıldı. Ancak, memur maaşını artırmaya yönelik üç önerge hükümet tarafından kabul edilmedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bütçe disiplini de önemli. Muhalefetten arkadaşlar da sürekli vurguluyor. Kaynağı olmayan ek harcama yapılmamalı” dedi.

32 bin memur kadrosu
Bütçe tasarısı ile 2010 yılında kamuya açıktan atama yoluyla 32 bin yeni memur alınacak. Tasarının kadroların kullanımına ilişkin esasları düzenleyen maddesine göre, kamu idare, kurum ve kuruluşları serbest memur kadrolarına 2009 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde açıktan ya da diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilecek. Üniversiteler açıktan atama yoluyla
Kuruluşlar ise 21 bin yeni memur alımında bulunacak. Ayrıca, 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısında üniversitelere yeni yılda 4 bin memurun yanı sıra, 7 bin de akademik personel alma hakkı tanınıyor. Tasarıya göre, yükseköğretim kurumları, öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, bu yıl emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 25’ini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100’ünü) geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kuruluşlardan naklen atama yapabilecek. 

Özürlü istihdamı
Ayrıca Komisyonda, üçte biri boş olan özürlü vatandaşların kamu kurumlarına yerleştirilmesine yönelik AKP’li vekillerin verdiği önergeyle, boş olan özürlü kadrolarına herhangi bir sayısal sınırlama olmadan atama yapılmasının önü açıldı. Mevcut uygulamada, emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 25’inin geçilmemesi zorunluluğu vardı. 

Küçüklere 28 lira
Bir başka önergeyle, bugüne kadar iki çocuk için verilen aile ödeneğinde sınır kaldırıldı. 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren memurlara çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, sayı sınırlaması dikkate alınmayacak.
Bugüne kadar 1 milyon 690 bin çocuk için ödenmekte olan aile yardımından, yeni düzenlemeyle 740 bin çocuk için daha verilecek. Aile yardımı 0-6 yaş arası çocuk için 28 lira, 6-18 yaş çocuk için ise 14 lira ödenecek.Komisyonda söz alan DSP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, önergeyle ilgili olarak, “Yapılan, hükümetin nüfus artış politikasıyla uyumlu ama nüfus planlamasının tam tersi bir düzenlemedir” diye konuştu.
CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu da, “Evlilik dışı çocuğu cazip hale getiriyorsunuz” diye konuştu.

287 milyar TL’lik bütçe
Komisyonda, hükümetin verdiği önergenin kabul edilmesiyle bütçenin gider kalemine yedek ödenek olarak 53 milyon 750 bin lira ilave edildi. Kabul edilen tasarıda, 2010 yılı bütçe giderleri 286 milyar 981 milyon lira, bütçe gelirleri 236 milyar 794 milyon lira, bütçe açığı da 50 milyar 187 milyon lira olarak yer aldı. 58.8 milyar lira faiz ödenecek olan bütçede, 6.6 milyar lira faiz dışı fazla öngörüldü. Bütçede personel giderleri 60.3 milyar lira olarak yer alırken, önümüzdeki yıl devletin kasasına vergilerden 193.3 milyar lira girecek.