Memurlukta sicile göre gelir

Yeni Personel Rejimi Yasası tasarısı, memur maaş sistemini bütünüyle değiştiriyor. Yeni uygulamayla, sicili 'iyi' ve 'pekiyi' olanlara ek ödeme gelecek.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Hükümet, kamuda uygulanan maaş ve ücret sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni personel rejimi yasa tasarısıyla, 'derece ve kademe'ye dayalı mevcut sistemden, 'basamak ve gösterge'ye dayalı ücret ve maaş sistemine geçilmesi öngörülüyor.
Kamu çalışanlarını performanslarının değerlendirilmesi ve buna göre ücretlendirme temeline oturacak olan yeni sistemin adil olacağı, maaş ve ücret farklılıklarını ortadan kaldıracağı belirtiliyor.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in başkanlığında, Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan bürokrat ve uzmanların katılımıyla sürdürülen kamu personel rejiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik tasarı hazırlığında sona gelindi.
Köklü değişiklik
'Mali ve sosyal haklar' dışındaki düzenlemelerin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları göz önüne tutularak yapıldığı tasarıda, halen uygulanan maaş ve ücret sisteminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Buna göre, kamu personeli rejiminde uygulanan, 'derece ve kademe'ye dayalı maaş ve ücret sisteminden, dünyada da ağırlıklı olarak uygulanan 'basamak ve gösterge'ye dayalı yeni bir sisteme geçilecek. Kamu çalışanlarının 'performans değerlendirmesine' tabi tutulması temeline oturan yeni sistemin anlaşılabilir ve adil olacağı, maaş ve ücret farklılıklarını da ortadan kaldıracağı belirtiliyor.
Nasıl değerlendirilecek?
Söz konusu tasarıya göre, performans, görevin verimli ve etkin yürütülmesi, yaratıcılık, girişimcilik, çalışma disiplini, görevin yürütülmesinde gösterilen gayret ve başarı, sicil ile değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler yeterliliğin belirlenmesinde, ilerleme ve yükselmelerde, hizmetle ilişiğin kesilmesinde başlıca dayanak olacak.
Memurlardan 'iyi' sicil alanlara aralık ayı toplam aylıklarının yüzde 24'ü oranında performans ödemesi yapılacak. 'Pekiyi' sicil alanlara da bu oran yüzde 60 olarak uygulanacak. Sicil dönemi içerisinde disiplin cezası alınması durumunda o dönem için performans ödemesi yapılmayacak.
Ayrıca, bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen memur ve sözleşmeli personele ilgili bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl için, bir toplam aylık veya toplam ücret tutarını aşmamak üzere ödül verilebilecek.
Herkese uygulanacak
Yeni düzenlemeye göre, maaş ve ücret hesaplamalarında göz önünde tutulan unsurlar asgariye indirilecek, herkesin anlayabileceği basitlikte olacak. Taban aylık ve görev aylığı temel alınacak ve ücret kalemleri altıyı geçemeyecek.
İş güçlüğü ve sorumluluk tazminatı da uygulanacak. Yeni sistem kapsamda olan herkese uygulanacak; maaş ve ücretler arasındaki makas daraltılacak. 'Basamak ve gösterge sistemi'nin işleyişi ve çıkabilecek sorunlara ilişkin çözümlerin yönetmeliklerle aşılacağı, uygulamanın oturtulmasyla maaş ve ücret sisteminde yaşanan, özellikle özlük haklar eksenli sıkıntıların aşılacağı kaydediliyor.
Hizmet satın alınabilecek
Tasarıya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetleri, memurlar, diğer kamu görevlileri (hâkim, savcı, öğretim görevlileri, subay gibi), tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel ile geçici personel ve işçiler eliyle yürütülecek. Hangi kamu hizmetlerinin hizmet satın alınması yoluyla gördürülebileceği ise özel yasa ile düzenlenecek.