Memurun ücret zammı masada, en düşük memura 1360 TL isteniyor

Memurun ücret zammı masada, en düşük memura 1360 TL isteniyor
Memurun ücret zammı masada, en düşük memura 1360 TL isteniyor

Memur-Sen vergi indirimi yapılmaması halinde kamu çalışanlarına altı ayda bir 600 TL kriz çeki verilmesini talep ediyor. FOTOĞRAF: AYTAÇ ÜNAL /AA

İki milyonu aşkın memuru ilgilendiren toplugörüşmelerde beşinci tur bugün yapılıyor. Toplantıda mali konular ele alınacak. Memur-Sen en düşük memur maaşının 1360, Kamu-Sen 1219, KESK 1500 TL olmasını istiyor

ANKARA - İki milyonu aşkın memuru ilgilendiren toplu görüşmelerde beşinci tur bugün. Memur-Sen en düşük memur maaşının bin 360, Kamu-Sen bin 219, KESK bin 500 TL olmasını istiyor. Toplantıda memurlara Memur-Sen ve Kamu-Sen temsil ediyor.
Memur-Sen, gelecek yıl kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 11 zam yapılmasını talep ediyor. Vergi indirimi yapılmaması halinde ise kamu çalışanlarına altı ayda bir 600 TL kriz çeki verilmesini talep eden Memur-Sen ayrıca, eşi çalışmayan kamu çalışanlarına verilen aile yardımının 131 TL’ye yükseltilmesini talep ediyor.
Memur-Sen en düşük memur maaşının bin 360 TL olmasını hedefliyor. Türkiye Kamu-Sen, ek ödeme oranlarına 21 puan eklenmek suretiyle ek ödemelerin 110 TL artırılmasını, tüm kamu görevlilerinin maaşlarına 200 TL net seyyanen zam yapılmasını ve sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen 10 TL toplu görüşme priminin 50 TL’ye çıkarılmasını istiyor. Kamu-Sen ise en düşük memur maaşının bin 219 TL olmasını talep ediyor. KESK ise memura aynı zamanda emekliler ve asgari ücretliler için de esas olmak üzere en az bin 500 TL temel ücret istiyor. (anka)

Sağlık-Sen: Memur yeni sendika arayışında
Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, memurların çoğnunun yeni bin sendika arayışı içinde olduğunu söyledi.
Erözgün, Tüm Sağlık Sen tarafından memurlar arasında yaptırdıkları anketin sonucuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Çalışanlar, çoğu sendikanın kuruluş amacını unutarak kendilerinin siyasi çarkın ve şahsi çıkarlarının içinde bulduklarından şikâyetçi. Çalışanlar, sendikaların çalışanların hak ve çıkarlarını korumak, bunun için faaliyette bulunmak, çalışma koşullarını ve ücret eşitsizliğini düzeltmek, yaşam standartlarını yükseltmek ve mesleki dayanışmayı sağlamak için oluşturdukları demokratik baskı grupları olduğunu unutmuş durumdalar diyerek sıkıntılarını dile getirdiler.”
Erözgün ayrıca şunları söyledi: “Sağlık politikaları ve sağlığın kurumsallaşması, tarih boyunca toplumların politik ve ekonomik koşullarına, toplumsal yapılarına, değer sistemlerine, sağlık koşullarındaki toplumsal değişim ve gereksinimlerine göre şekil almıştır. Ülkemizde sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel öğelerinden olan sağlık hizmetleri giderek artan bir önem kazanıyor. Sendikalara üye olan çalışan sayısı yüzde 44.8; üye olmayanların sayısı ise yüzde 55.2’dir. Bunun nedeni ise çalışanların sendikalara inançlarının ve güvenlerinin olmadığı, sendikaların yeteri kadar haklarını savunamadığını düşündüklerini söylüyorlar. Mevcut sendikaların beklentilerini karşılayamadığını, çoğunun siyasi olarak faaliyet gösterdiğini, bazılarının ahbap ilişkisi içinde olduğunu ve taraf tuttuğunu belittiler. Halen bir sendikaya üye olup ta daha iyi bir sendika olursa geçmek isteyenlerin sayısı yüzde 19.1. Bağlı olduğu sendikayı ve diğerlerini beğenmeyenlerin sayısı yüzde 40.7, bu da demek oluyor ki yeni bir oluşuma ve sendika anlayışına ihtiyaç var. Mevcut sendikalar çalışanların taleplerini karşılayamıyorlar. Uyguladıkları politikalar yetersiz. Halen sendikacılık bilincinin yeteri kadar gelişmediği, sendikal haklarının neler olduğunu bilmeyenlerin olduğu söyleniyor.” (anka)

DİSK’ten Asil Çelik uyarısı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Asil Çelik Fabrikası’nda devam eden açlık greviyle  ilgili, işverenin, “toplu sözleşme görüşmelerinin başından beri yaptığı kabul edilemez tekliflerle uzlaşmaz bir tutum sebebiyle grevin baş sorumlusu olduğunu” ileri sürdü. 

Yazılı açıklama yaptı
Süleyman Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreter Selçuk Göktaş’ın 20  Ağustostan bu yana, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş’de 550 işçiyle birlikte açlık grevinde olduğunu hatırlattı. İşverenle yapılan görüşmelerde “sıfır” zam dışında hiçbir teklif yapılmadığının altını çizen DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Toplu sözleşme görüşmelerinin başından beri yaptığı kabul edilemez tekliflerle uzlaşmaz bir tutum sergileyen işveren, grevin baş sorumlusudur. İşveren, görüşmelerde, işçilerin toplu sözleşmeden beklentilerini baskı altına almak amacıyla ücretsiz izin uygulaması yapmış, krizi bir bahane olmaktan öte, adeta bir silah gibi işçilerin üzerine yöneltmiştir.
Sendikamız grev sürecinde de  birçok girişimde bulunmuştur. Bu grev, sadece Asil Çelik işçilerini değil, başta  Orhangazi olmak üzere Gemlik ve Yalova’daki esnaf ve diğer emekçileri de ilgilendirmektedir.” DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, bu konuda başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer başta olmak üzere bütün sorumluları göreve çağırdıklarını kaydetti. (anka)