Mera affının kapsamı genişledi

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, aralarında mera, vekil imamlara kadro imkânı sağlayan ve Emniyet'te hiyerarşik yapının korunmasını öngören kanunların da bulunduğu 4 kanunu onayladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, aralarında mera, vekil imamlara kadro imkânı sağlayan ve Emniyet'te hiyerarşik yapının korunmasını öngören kanunların da bulunduğu 4 kanunu onayladı. Mera kanununa göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan, 1 Ocak 2003'ten önce kesinleşen imar planlarında yerleşim yeri olarak işgal edilen meralar da af kapsamına alınıyor. Tartışmalı bir diğer yasa ile de 9 bin 102 vekil imama kadro verilecek. 'Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', teşkilatta hiyerarşik yapının korunmasına yönelik olarak, askerlik hizmetinin fiili çalışma süresinden sayılmasını, ancak bu nedenle rütbe terfisinde emsalini geçememesini öngörüyor.