Meraları işgal edene af

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan, 1 Ocak 2003'ten önce kesinleşen imar planlarında yerleşim yeri olarak işgal edilen meralar da af kapsamına alınıyor.

ANKARA - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan, 1 Ocak 2003'ten önce kesinleşen imar planlarında yerleşim yeri olarak işgal edilen meralar da af kapsamına alınıyor. AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik'in, niteliğini kaybetmiş mera alanlarının işgalcilerine satışını kolaylaştıran teklifi TBMM Genel Kurulu'nda önceki gece kabul edildi ve yasalaştı. Buna göre, af kapsamına alınan işgal edilmiş meralar üzerine kurulan taşınmazlarla ilgili olarak Hazine'ce dava açılmayacak.
Ayrıca açılmış davalardan da vazgeçilecek. Daha önce açılmış davayı kaybeden belediyeler veya kamu kurum ve kuruluşları da yasanın sağladığı af olanağından yararlanacak. Ancak, bu şekilde kesinleşmiş davalarda kararın tapudan kayda geçmemiş olması gerekecek.
Kesinleşmiş dava sonucu, Hazine'ye devir işlemi tapuda gerçekleştirilmiş taşınmazlar ise aftan yararlanamayacak. Af kapsamındaki alanlar üzerinde taşınmazı bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Hazine'nin açmış olduğu davalarda taşınmazların emlak ve rayiç bedellerin toplamının yarısını Hazine'ye ödeyerek arazinin gerçek sahibi olabilecekler. Öte yandan CHP'liler, düzenlemenin af niteliği taşıdığını savunarak, yasanın kabulu için Anayasa gereği nitelikli çoğunluk olan 330 oyun aranmasını istedi. AKP'liler bu duruma karşı çıkınca yasanın kabulünde 330 şartı aranmadı.