Merkez Bankası ve TMSF'de çifte sigorta skandalı

Merkez Bankası ve TMSF'de çifte sigorta skandalı
Merkez Bankası ve TMSF'de çifte sigorta skandalı
Merkez Bankası ve TMSF'yi inceleyen Sayıştay, bazı personel için hem işverenin hem de devletin sigorta primi ödediğini tespit etti. Rapora göre iki kurum Genel Sağlık Sigortası hükümlerine aykırı davrandığı vurgulandı.

RADİKAL-Sayıştay, Merkez Bankası ve TMSF'de bazı personel için hem işverenin hem de devletin sigorta primi ödediğini tespit etti. Öte yandan Sayıştay Merkez Bankası'nın banka bütçesinden çalışanların sağlık giderlerini ödemesini de hukuka aykırı buldu. Hürriyet 'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre prim borcu bulunan 5.5 milyon kişinin durumuna ilişkin tartışmalarla gündeme gelen Genel Sağlık Sigortası (GSS) için, Sayıştay da dikkat çekici tespitler yaptı. Sayıştay’ın belirlemelerine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Merkez Bankası’nda GSS hükümlerine aykırı davranılıyor, ayrıca bazı çalışanlar için hem işveren hem de devlet GSS primi ödüyor. Sayıştay’a göre GSS Yasası kapsamında olan TMSF personeli için, fon yönetimi tarafından 66 adet özel hastane ile sözleşme imzalanmış durumda.

KANUNA AYKIRI ÖDENİYOR

Bu sözleşmeler gereği, SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşlarında TMSF çalışanlarının ayakta tedavilerdeki tedavi giderinin yüzde 70’inin, yatarak tedavilerde tamamının, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarındaki tedavilerde ise sigortalı tarafından karşılanması gereken ilave ücretin tamamının, SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavilere ilişkin ilaç bedellerinin ise yüzde 80’inin kanuna aykırı olarak Fon bütçesinden ödendiği tespit edildi. Merkez Bankası’nda da muayene ve tedavi ücretlerinin yüzde 90’ının, yatarak tedavi giderlerinin tamamının, ayakta tedavide kullanılan ilaç bedellerinin yüzde 80’inin yine kanuna aykırı olarak banka bütçesinden ödendiği belirlendi.

ÇİFTE PRİM ÖDENİYOR

Sayıştay’ın GSS saptamaları şöyle sıralandı: “Şu anki mevzuatta, aile içinde kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, 60. maddenin birinci fıkrasının (c/1) bendi kapsamında GSS’li sayılıyorlar ve GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda primleri devlet tarafından ödenirken işe girenlerin primleri de, işveren tarafından ödenmeye başlıyor. Sayıştay’ın denetimlerine göre sıkıntı da bu noktada. Buna göre bu kişilerin GSS primleri işveren tarafından ödenmesine rağmen, Bakanlık da prim ödemeye devam etti. Evlenmeden önce primi devlet tarafından karşılanan kız çocuklarının eşi çalışıyorsa; Aile Bakanlığı’nın yine prim ödemelerini durdurması gerekiyor. Ancak bakanlık burada da prim ödemelerine devam etti.”

bigPara.com