Merkez Bankası'ndan büyük dalgada faiz artışına izin çıktı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayında fiyatlarda geçici yükseliş beklediğini açıkladı. Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin de hedeflerin belirgin olarak...

ANKARA - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayında fiyatlarda geçici yükseliş beklediğini açıkladı. Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin de hedeflerin belirgin olarak üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Kurul, kısa vadeli faiz artırma sinyali verdi. Kurul, ABD ekonomisi kaynaklı kısa vadede mali piyasalarda dalgalanma olabileceği beklentisini vurguladı.
Açıklamada kurulun kısa vadeli faizlerde değişikliğe gitmediği 26 Eylül tarihli toplantısının değerlendirme özeti yayımlandı. Açıklamada, kurul üyelerinin, "Önümüzdeki aylarda olası enflasyon dalgalanmalarına karşı kamuoyunun önceden hazırlanmasının faydalı olacağını düşündüğü" belirtildi.
Ekimde enflasyon yükselebilir
Açıklamada, şöyle denildi: "Petrol ürünleri ve altın fiyatlarındaki gerilemelerin eylül ayında tüketici enflasyonunu olumlu etkileyeceği tahmin edilmektedir. Ekim ayında ise enflasyonda geçici bir yükseliş görülebilecektir.
Merkez Bankası bünyesinde yapılan çalışmalar, ramazan ayında özellikle işlenmiş gıda fiyatlarının yüksek artışlar gösterebildiğine işaret etmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl, ramazan etkisinin daha çok ekim ayı enflasyonunda hissedileceği hesaplanıyor. Söz konusu etki ve diğer mevsimsel unsurlar bir arada değerlendirildiğinde, ekim ayında enflasyonun geçici olarak yüksek gerçekleşebileceği öngörülmektedir."
Dalgalanma beklentisi
Mayıs ve haziran ayında küresel fonların gelişmiş ülkelere doğru yönelmesi sonucu değişen uluslararası likidite koşulları ve artan risk algılamasının, yükselen piyasa ekonomilerinde parasal sıkılaşma sürecini tetiklediği vurgulanarak, şu değerlendirme yapıldı:
"Yakın dönemde yapılan analizler, orta vadeli perspektifte ABD ekonomisinde beklenenden hızlı yavaşlama riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kısa vadede risk algılaması artacak ve mali piyasalarda dalgalanmalar olabilecektir; ancak böyle bir durumda orta vadede dış talep belirgin olarak azalacağından, gelişmekte olan ülkelerin para politikasındaki sıkılaşmanın durması hatta tersine dönmesi söz konusu olabilecektir."
Merkez Bankası'nın, orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkileyecek gelişmelerin gözlenmesi halinde, ek parasal sıkılaştırmaya gitmekten kaçınmayacağı vurgulandı.
Ek sıkılaştırma gelebilir
Kurulun ek sıkılaştırmayı iki şekilde tanımladığı vurgulanırken, "Politika faizlerini gözden geçirmesinin söz konusu olabileceği" vurgulandı. Son dönemde enflasyon görünümündeki kısmi iyileşmeye rağmen bu tarz bir ek sıkılaştırma gereğinin tamamen ortadan kalktığı sinyalinin verilmesi için henüz erken olduğu ifade edilen değerlendirmede, kurulun önümüzdeki ayki toplantısından önce, 'mali piyasalarda ekonomik temellerle örtüşmeyen beklenmedik ani ve büyük dalgalanmaların gözlenmesi halinde, ikincil piyasadaki kısa vadeli faizlerin mevcut politika faizleri olan 17.50-21.50 aralığında olmak üzere geçici olarak 17.50'den daha yüksek düzeylerde oluşmasına izin verilebileceği'ne dikkat çekildi. Kurul, önümüzdeki aylarda piyasadaki net likidite fazlasının devam etme olasılığına işaret ederek, kısa vadeli faizlerin Merkez Bankası'nın borçlanma faizi düzeyinde oluşacağı öngörüsünün kamuoyuyla paylaşılmasının faydalı olacağı değerlendirmesini yaptı.Orta vadeye dikkat çekildi
Genel olarak enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğine ilişkin 'inancın' sürdüğü vurgulanarak, orta vadeye dikkat çekildi: "Ancak orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin hedeflerin belirgin olarak üzerinde seyretmesi, ücret ve fiyat belirlemede bir risk unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle, iki yıl sonrasına dair enflasyon bekleyişlerinin yüksek seyretmeye devam etmesi, dikkatle izlenmesi gereken bir durum olarak değerlendirilmektedir."
Orta vadeli perspektifte ihtiyatlı olma ve temkinli duruşu sürdürme gereği vurgulanırken, "Enflasyondaki düşüşün 2007 yılının ikinci çeyreğinden itibaren belirginleşeceği ve enflasyonun orta vadede hedefe yakınsayacağı öngörülmektedir" denildi. Ücret artışlarına da dikkat çeken kurul, memur maaşlarında 2007 yılı için yapılan ayarlamaları orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.