'Merkez Bankası'nın mektubu muhtıra değil'

Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği mektubun muhtıra olmadığını söyledi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Çiçek şunları söyledi...

ANKARA - Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği mektubun muhtıra olmadığını söyledi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Çiçek şunları söyledi: "1 Ocak 2006'dan itibaren Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi uygulamaya başladı. Bunun gereği olarak hükümete mektup yazdılar. Sapma olduğu takdirde bununla ilgili gerekçeleri açıklaması gerekmektedir. Mektup yazması muhtıra gibi algılanmaktadır. Öyle değil MB'nin taahhüdü olarak gündeme gelmiştir. "
Bu arada Çiçek, 2005 yılı doğrudan gelir desteğinin (DGD), dekar başına 10 YTL olarak belirlendiğini açıkladı. Çiçek, "DGD azaltılmakta ama buna karşılık ürüne daha fazla destek vermek suretiyle üretimi desteklemeye çalışıyoruz. DGD yaklaşık 1.7 katrilyon tutmaktadır. Kaynak bütçenin kendi içindeki kalemlerden Tarım Bakanlığı bütçesine aktarma yoluyla yapılacaktır." dedi. DGD ödemeleri, 14 Ağustostan itibaren Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ayrıca 2006 için DGD, mazot ve gübre desteği ise 2007'de ödenecek.