Merkez: İlk çeyrekte iktisadi toparlanma işareti yok

Merkez: İlk çeyrekte iktisadi toparlanma işareti yok
Merkez: İlk çeyrekte iktisadi toparlanma işareti yok
Türkiye'nin gelecek dönem ekonomik görünümüne ilişkin öngörüsünü paylaşan Merkez Bankası, öncü göstergelerin ilk çeyrekte iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmediğine vurgu yaptı.

RADİKAL-Merkez Bankası'nın dün kısa vadeli faiz oranlarını sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından bugün Ankara 'da bankacılara gerçekleştirilen "İktisadi görünüm ve para politikası" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda şunlara dikkat çekildi:

*Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir
*Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler enflasyonu, özellikle çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilemektedir. Öte yandan küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışlar para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda Kurul, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar vermiştir

*Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir
*Öncü göstergeler ilk çeyrekte iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmemekte
*Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklık TÜFE enflasyonunu olumsuz etkilemekte
*Yakın dönemde enflasyon beklentilerinde sınırlı bir artış gözlendi
*TCMB kamu enerji şirketlerine yapılan döviz satışı da dahil Şubat'ta 2.34 milyar dolar, 1-11 Mart tarihleri arasında 0.62 milyar dolar oldu
* Ülke kapsamı genişletilmiş ve zincirleme ağırlık metodu kullanılarak hesaplanan yeni Reel
*Efektif Kur Endeksi, 6 Nisan'dan itibaren resmi olarak yayımlanmaya başlayacak

 

REUTERS

bigPara.com