'Merkez' kasa oldu

Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde, genel bütçeli kuruluşların kasası 1 Temmuz 2007'den itibaren Merkez Bankası olacak. Kamu Haznedarlığı müessesesi...

ANKARA - Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde, genel bütçeli kuruluşların kasası 1 Temmuz 2007'den itibaren Merkez Bankası olacak. Kamu Haznedarlığı müessesesi, Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nün Genel Tebliği yeniden düzenlendi. Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ile fonlar ise, kamu bankalarının özelleştirme süreci tamamlanıncaya kadar kaynaklarını bu bankalarda tutacaklar. Yerel yönetimler, bağlı kuruluşları ve bunların iktisadi teşekkülleriyle döner sermayelerle KİT'ler ve bunların müesseseleri ve bağlı ortaklıkları ise kaynaklarını 1 Ocak 2008'den itibaren herhangi bir bankada değerlendirebilecek.