Merkez, 'sıcak parayı daha yakından izleme' kararlılığında

Merkez, 'sıcak parayı daha yakından izleme' kararlılığında
Merkez, 'sıcak parayı daha yakından izleme' kararlılığında
Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda, Merkez Bankasının, bundan sonraki süreçte sermaye hareketlerini yakından takip edeceği belirtildi.

Raporda, önümüzdeki dönemde öngörülen küresel ekonomik görünüm çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerinin devam etmesinin beklendiği, bu durumun gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik ve finansal istikrara yönelik risk oluşturma potansiyeli taşıdığı belirtildi.
Merkez Bankasının, Türkiye için bu kanaldan oluşabilecek riskleri sınırlamak amacıyla bundan sonraki süreçte sermaye hareketlerini yakından takip edeceği, gerektiği takdirde sorunlu karşılıklar ve likidite yönetimi de dahil olmak üzere, para politikası araçlarını etkin biçimde kullanacağı ifade edildi. 

İşsizlik sürecek
Türkiye'nin göreli olarak olumlu performansı ile birlikte dış finansmana erişimin kolaylaşmasının, önümüzdeki dönemde de kredi verilebilir fonların artmasını sağlayarak kredi koşullarını desteklemesinin beklendiğine dikkat çekilen raporda, bunun yanı sıra, iş gücü piyasasındaki olumlu gelişmelerin ve azalan yurtiçi siyasi belirsizliğin tüketici güvenindeki iyileşmeyi desteklemesinin öngördüğü kaydedildi. Bu çerçevede, para ve maliye politikasının dengeleyici etkilerinin de göz önüne alındığında, yurtiçi talebin dış talebe kıyasla daha istikrarlı bir şekilde toparlanmaya devam etmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Raporda, işsizlik oranlarının bir müddet daha kriz öncesine kıyasla yüksek seviyelerde seyredeceği öngörüsü altında, önümüzdeki dönemde birim işgücü maliyetleri üzerinde belirgin bir baskı hissedilmeyeceği tahmin edildiği belirtildi.

Riskler ve para politikası
Raporda, küresel iktisadi faaliyete ilişkin gelişmelerin, yurtiçi enflasyon ve para politikasının görünümü açısından belirleyici konumunu koruduğuna işaret edildi.
Son dönemde gıda ve emtia fiyatlarının hızlı bir artış eğilimi gösterdiği, toplam talebin henüz enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturacak düzeye gelmemiş olmasının ve Türk lirasının güçlü konumunun, gıda ve emtia fiyatlarındaki artışların temel mal ve hizmet fiyatları üzerindeki yansımalarını sınırladığı kaydedildi.
Bununla birlikte, gıda ve emtia fiyatlarındaki artışların uzun sürmesi halinde ikinci aşama etkilerin ortaya çıkması riski bulunduğuna dikkat çekildi. Önümüzdeki dönemde böyle bir riskin gerçekleşmesi ve fiyatlama davranışlarını bozarak orta vadeli enflasyon hedeflerine ulaşılmasını tehdit etmesi halinde politika faizlerinin baz senaryoda öngörülenden daha erken artırılmasının söz konusu olabileceğine işaret edildi. (aa)

bigPara.com

    ETİKETLER:

    Türkiye

    ,

    Politika