Merkez uyardı: AB süreci kritik

Merkez Bankası'ndan hükümete: Kamu ücret artışı ve faiz dışı harcamalar, enflasyon hedefi için risk. AB ve reform sürecinin devamı kritik önemde.

ANKARA - Merkez Bankası, enflasyon hedeflerinden sapma nedenleri ve alınması gereken tedbirlere ilişkin ikinci mektubunu da hükümete gönderdi. Kurun 2006 enflasyonuna 3.5 puanlık etki yaratacağına dikkat çekilen mektupta, yüzde 4'lük enflasyon hedefinin 2008 ilk çeyreğinde yakınsanabileceği vurgulandı.
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Erdem Başçı imzasıyla Devlet Bakanı Ali Babacan'a gönderilen mektupta, memur ücretlerindeki artışların varsayımların üzerinde gerçekleştiği vurgulanarak, "Bu artışlar, enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşturabilecek" denildi. Hizmet fiyatlarının büyük oranda geçmişe yönelik ayarlanmasının 2007 yılında enflasyon üzerinde yaklaşık bir puanlık ek baskı oluşturacağı ifade edildi.
2006 enflasyon tahmini yüzde 70 olasılıkla, yüzde 9.2 ile 10.6 aralığında öngörüldüğü belirtilen mektuba, şöyle denildi:
"Para politikasının mevcut sıkı duruşunun 2007 son çeyreği basına kadar korunduğu ve sonrasında ölçülü faiz indirimine gidildiğine ilişkin senaryoya göre enflasyonun 2008 ilk çeyreği sonunda yüzde 1.7 ile yüzde 5.2 aralığında gerçekleşeceği ve enflasyonun bir buçuk yıllık bir zaman diliminde hedefe yakınsayacağı tahmin edilmektedir."
Ancak, enflasyonun tahminlerimizden daha yukarıda gerçekleşmesine yol açabilecek önemli risk unsurlarının bulunduğu vurgulandığı mektupta, "Bu risklerin gerçekleşmesi para politikasının sıkılaştırılmasına yol açabilir. Mevcut durumda, tahminlerimiz, enflasyonun hedefe yakınsama süresinin bir buçuk yılı bulabileceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte enflasyonun 2007 yılı sonunda hedefe yakın olma olasılığı yüksek" ifadesi yeraldı.
'Enflasyon 7.5 olurdu'
2006 enflasyon hedefinden sapma nedenleri sıralanırken, kurdaki değişimlerin enflasyon üzerindeki etkisi 5 aylık bir süre içinde yüzde 20 olarak vurgulandı. Mayıs-eylül döneminde kur etkisinin yıllık enflasyonu 3 puan artırdığı belirtilen mektupta, "Mayıs ve haziranda piyasa dalgalanmaları olmasaydı enflasyon eylül itibarıyla yüzde 7.5 civarında gerçekleşebilirdi" denildi. Kurun yılık etkisi ise yıl sonunda yaklaşık 3.5 puan olarak vurgulandı.
Alınan tedbirlerin ardından para politikasının son dönemde daha sıkı hale geldiği ve reel olarak yüzde 11 faize karşılık geldiği belirtilerek, "Para politikasındaki sıkı duruşun 2007 yılının ilk çeyreğinden itibaren enflasyon üzerinde etkili olması beklenmektedir" görüşüne yer verildi. Mektupta, enflasyon hedefini etkileyebilecek riskler şöyle sıralandı:
TALEPTEKİ DARALMA AZ: Birinci risk, iç talepteki yavaşlamanın öngörülen düzeyin altında gerçekleşmesidir. Kamu harcamalarındaki artışın hızlanması veya para politikasının ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin öngörülenden daha geç ortaya çıkması ise bu riske neden olabilir.
KÜRESEL ETKİ: Hedef için ikinci önemli risk, küresel piyasalarda yasanabilecek dalgalanmalar olarak nitelendirilebilir.
DİRENÇ: Sözkonusu üçüncü risk ise enflasyonun ve enflasyon bekleyişlerinin, aşağı inme konusunda beklenenden daha güçlü bir direnç gösterme olasılığıdır. Bu düşüşte hizmet sektörü fiyat artışlarının önemli bir risk unsuru olarak ortaya çıkmaktadır.
Kamu çalışanına yapılan ücret ayarlamaları bu riski daha belirginleştiriyor. Mevcut durumda hizmet fiyatlarındaki yıllık enflasyon yüzde 12 civarındadır.
Yaptığımız projeksiyonlar, iç talepte öngörülen yavaşlama sonrasında bu rakamın 2007 yılında yüzde 9'lara kadar düşebileceğine işaret etmektedir. Bir diğer ifadeyle, hizmet grubu 2007 enflasyonu üzerinde 2.5 puanlık etki oluşturacaktır. 2007 yılının sonunda hedefe ulaşılabilmesi için mal grubu enflasyonunun yüzde 2 oranını yakın gerçekleşmesi gerekmektedir.
AB'ye uyum süreci sürmeli
Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği mektupta AB'ye uyum konusunun kritik önemde olduğu belirtilerek şöyle denildi: "Yüksek faiz dışı bütçe fazlası, son yıllarda enflasyonla mücadele konusunda elde edilen kazanımlarda önemli bir rol oynamıştır. Bu kazanımların korunması ve daha da ileri götürülmesi için AB uyum ve yakınsama sürecinin devamlılığı ve mali disiplinin kalitesini artıracak olan yapısal reformların kesintiye uğramadan sürdürülmesi kritik önem taşımaktadır."
Kamuya maaş eleştirisi
Bankanın 19 Ekim toplantısının değerlendirme raporunda yüzde 4 enflasyon hedefine ulaşmadaki risklere de işaret edilip "Sıkı duruş
uzun sürebilir" değerlendirmesi yaptı ve kamuyu enflasyonla uyumsuz ücret artış ve faiz dışı harcama konusunda uyardı. Raporda, enflasyon hedefine
ulaşmak için para politikası araçlarının etkin kullanılacağı vurgulandı.
İşgücü ödemelerinin yaklaşık yarısının kamu kesiminden geldiği belirtilen banka raporunda "Bu çerçevede, kamu çalışanlarına 2007 için öngörülen ücret artışının enflasyondaki düşüşe destek vermesi mümkün olmayacaktır" denildi. Bu etkinin 'kamudaki reel ücret artışlarının özel kesimce emsal alınması'yla artabileceği vurgulandı.