Merkez'de 'iç denetim' dönemi

Merkez Bankası bünyesinde bankanın işlemlerini ve etkinliklerini denetlemek, geliştirmek aynı zamanda da iyileştirmek, amacıyla iç denetim genel müdürlüğü oluşturulacak.

ANKARA - Merkez Bankası bünyesinde bankanın işlemlerini ve etkinliklerini denetlemek, geliştirmek aynı zamanda da iyileştirmek, amacıyla iç denetim genel müdürlüğü oluşturulacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ve iç denetim genel müdürlüğü kurulmasını öngören 'Merkez Bankası İç Denetim Yönetmeliği'nde "Bankanın her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek ve Merkez Bankası'na değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir" denildi.
Sorumlu başkan olacak
İç denetim genel müdürlüğü, genel müdür, yardımcıları, başdenetçiler, denetçiler ve yardımcılarından oluşacak. Genel müdürlük, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği için sistematik yaklaşımlar geliştirecek.
Genel Müdürlük ise, diğer birimlerden bağımsız ve doğrudan başkana karşı sorumlu olarak görev yapacak. İç denetim genel müdürlüğü, Merkez Bankası'nın yıllık program, plan ve hedeflere ulaşıp ulaşamadığını, nakit para ve diğer varlıklarının korunup korunmadığını, yeterli iç kontrol unsurlarının oluşturulup oluşturulmadığını kurum içerisinde denetleyecek. Söz konusu işlemin ardından iç denetim genel müdürlüğü ölçüm sonuçları hakkında Merkez Bankası Başkanı'na hazırladığı raporları sunacak.