Merkez'e göre verimlilik arttı, reel ücretler yerinde saydı

Merkez Bankası ilk üç ayda imalat sanayiinde verimliliğin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 arttığını, buna karşılık çalışılan saat başına reel ücretlerin sadece yüzde 0.1 arttığını, özel imalat sanayiinde 'reel birim ücretlerinin' de yüzde 4.6 azaldığını belirtti.

ANKARA - Merkez Bankası ilk üç ayda imalat sanayiinde verimliliğin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 arttığını, buna karşılık çalışılan saat başına reel ücretlerin sadece yüzde 0.1 arttığını, özel imalat sanayiinde 'reel birim ücretlerinin' de yüzde 4.6 azaldığını belirtti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu esas alarak hazırladığı çalışmada, özel kesimde reel ücretler yüzde 7.6 artarken, verimliliğin yüzde 13.3 azaldığını savundu.
Merkez Bankası'nın imalat sanayiinde verimlilik ve reel ücretlere ilişkin görüşü, son enflasyon raporunda yer aldı. Değerlendirmeye göre, ilk üç ayda çalışılan saat başına kısmi verimlilik yüzde 4.8 artarken, kamuda düştü, özel sektörde artmaya devam etti. İlk çeyrekte, çalışılan saat başına reel ücret toplam imalat sanayiinde yüzde 0.1 ve özel imalat sanayiinde yüzde 1.1 yükselirken, kamu imalat sanayiinde yüzde 4.2 düştü.
Merkez Bankası raporunda, "Özel imalat sanayiinde verimlilik artışının sürmesi ve ücretteki artışın sınırlı kalması sonucu, reel birim ücretindeki gerileme sürmüş ve bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 gerilemiştir" denildi. Raporda, yatırımlarda uzun süredir gözlenen yükselişin katkısıyla, verimlilik artışlarının süreceğinin düşünüldüğü ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi: "Dolayısıyla, yüksek reel ücret artışlarının gerçekleşmediği varsayımıyla, reel birim ücretlerin gelecek dönemde de enflasyonun düşüş sürecine yaptığı katkının sürmesi beklenmektedir."
TİSK tersini savunmuştu
Bu arada Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda bu yıl hedefin üzerinde gerçekleşeceği görülen enflasyonun maaş ve ücretlere yansıtılması gerektiğini söylemişti. TİSK ise önceki gün yaptığı açıklamada, ücretlerin net katma değerden aldığı payın 2004'te yüzde 53.6 iken 2005'te yüzde 62.7'ye yükseldiğini, net katma değerde kârın payının ise yüzde 35.9'dan yüzde 29.2'ye indiğini belirtmişti. TİSK'e göre 500 büyük kuruluş içindeki özel kuruluşlarda ücret payı yüzde 50.4'ten yüzde 59.2'ye çıkarken, kamu kuruluşlarında ücret payı yüzde 67.5'ten yüzde 82.3'e yükseldi. TİSK 2005 yılında işçi başına ortalama reel ücret düzeyinin özel sektörde yüzde 7.55, kamuda yüzde 26.98 ve 500 büyük kuruluş genelinde yüzde 9.48 arttığını duyurdu. TİSK, buna karşın net katma değer ve işgücü verimliliğinin azaldığını savundu.