'Merkez'in dövizi bol

Merkez Bankası, Döviz Rezervi Yönetimi-Ağustos 2005 raporunu internet sitesinde yayımladı. Rapora göre, altın dahil toplam döviz rezervinin yüzde 99,3'ü kullanılabilir rezerv niteliğinde olup her an kullanıma hazır bulunuyor.

ANKARA - Merkez Bankası, Döviz Rezervi Yönetimi-Ağustos 2005 raporunu internet sitesinde yayımladı. Rapora göre, altın dahil toplam döviz rezervinin yüzde 99,3'ü kullanılabilir rezerv niteliğinde olup her an kullanıma hazır bulunuyor. Raporda, IMF tarafından ülke rezervinin yeterliliği için kullanılan yaklaşımda, döviz rezervlerinin asgari üç aylık ithalat tutarını karşılaması gerekliliğinin kabul gördüğü, literatürde yer alan ithalat üzerine yapılmış çalışmalarda, rezervlerin dört ila altı aylık ithalat tutarını karşılaması gerektiğinin ileri sürüldüğü hatırlatılıyor.
Kısa vadeli borçlara oranla rezerv yeterliliğini değerlendiren yaklaşımda ise döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borçlara oranının en az 1 olması, diğer bir deyişle rezervlerin bir yıllık dönemde vadesi gelecek olan döviz cinsi dış ve iç borç anapara ve faiz ödemelerini karşılamaya yetecek düzeyde olması arzu ediliyor. 29 Temmuz 2005 itibarıyla Merkez Bankası'nın rezervlerinin toplam kısa vadeli dış borç ödemelerine oranı 1,4 seviyesinde bulunuyor.
Bu kapsamda, 29 Temmuz 2005 itibarıyla döviz ve altın rezervleri, 2005 yılı için öngörülen 102 milyar dolarlık ithalat rakamı dikkate alındığında, 5,2 aylık ithalatı karşılayabilecek düzeyde bulunuyor. Rapora göre, banka, döviz rezervlerini güçlendirmek için piyasalardan Ocak 2002-Temmuz 2005 döneminde 28,6 milyar dolar tutarında döviz aldı.