Merkez'in 'tek hane' umudu var

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) , kısa vadeli faizler ve para politikasındaki sıkılaştırma kararlarının, 2006 yılı sonunda enflasyonun tek haneli rakamlarda kalma olasılığını güçlendirdiğini açıkladı.

ANKARA - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) , kısa vadeli faizler ve para politikasındaki sıkılaştırma kararlarının, 2006 yılı sonunda enflasyonun tek haneli rakamlarda kalma olasılığını güçlendirdiğini açıkladı.
PPK'nın yayımladığı rapora göre, sonbaharda enflasyonda dalgalanmalar olacak ancak enflasyon 2007'nin ikinci çeyreğinde belirgin bir düşüş gösterecek. Dış piyasa kaynaklı yeni dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında da bulunan Merkez, son alınan kararların dövizdeki dalgalanmanın 2007'ye etkisini yok edecek nitelikte olduğunun altını çizdi.
'Büyüme yavaşlayacak'
Döviz kurunun enflasyona etkisinin haziran ve temmuz aylarında da süreceği tahmininde bulunan Merkez Bankası, ağustostan itibaren bu etkinin ortadan kalkmasını ve yıllık enflasyonun gerilemeye başlamasını bekliyor. Merkez Bankası, enflasyon belirsizliği azalınca faizlerin de yeniden düşüşe geçeceğini kaydetti. Kurulun orta vadeli görünüme ilişkin görüşleri rapora şöyle yansıdı: "Kurul, 2006'nin ikinci yarısında iç talep ve büyümenin yavaşlayacağını öngörmektedir.
Yavaşlamanın durgunluk seviyesine ulaşmayacağı ancak ilk yarıya kıyasla büyüme oranlarında belirgin bir düşüş olacağı düşünülmektedir. Ekonomik faaliyetin orta vadede kademeli bir şekilde toparlanacağı tahmin edilse de 2007 yılının ilk yarısında da düşük büyüme hızlarının görülmesi sürpriz olmayacaktır.
'Maliyet baskısı azalacak'
Talepte öngörülen bu daralma, aynı zamanda maliyet yönlü baskıların enflasyon üzerindeki ikincil etkilerinin sınırlı kalmasına katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, döviz kurundaki son hareketlerin fiyatlar üzerindeki etkisinin ağustos ayından itibaren azalacağı tahmin edilmektedir.
Yıllık enflasyonda ağustos ayında düşüş beklense de mevsimsel fiyat ayarlamalarının yoğun olduğu sonbahar aylarında enflasyonda dalgalanmalar görülebilecektir. Ancak sonrasında enflasyonun tekrar istikrara kavuşacağı ve 2007 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ana eğilimde belirgin bir düşüş gözleneceği tahmin edilmektedir."
Risklerin de altını çizdi
Risklerin de değerlendirildiği PPK raporunda, global enflasyon kaygılarının ortadan kalkmaması ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının parasal sıkılaştırma sürecine devam etmesi olasılığı önemli risklerden biri olarak vurgulandı.
Raporda yeni dalgalanmaların ortalama çıkması durumunda, Merkez Bankası'nın göreli fiyatlardaki değişimden kaynaklanan doğrudan etkilere tepki vermeyeceği, ancak bekleyişler ve genel fiyatlama davranışının bozulmasına müsaade etmeyeceği, tüm politika araçlarının etkin bir şekilde kullanılmasından kaçınmayacağı kaydedildi.
Fiyatlama davranışlarındaki bozulma olasılığının diğer bir risk unsuru olduğu ifade edilirken, "Öngörülemeyen şoklar karşısında kısa vadede enflasyon hedeflerinden sapma olasılığı ortaya çıkmış olsa dahi, Merkez Bankası orta vadeli hedeflere ulaşılabilmesi için gereken tepkiyi vermiştir ve vermeye devam edecektir" denildi.
Bunun sonucunda ekonomik birimlerin orta vadeli hesaplarını beklenen enflasyona göre yapmalarının bu riski azaltacağına dikkat çekildi.
PPK raporunda, "Global risk algılamasının artış eğilimi gösterdiği bir dönemde enflasyon bekleyişlerinde bozulmaya yol açacak uygulamalardan kaçınılması büyük önem taşımaktadır" denildi. Bu çerçevede de, Avrupa Birliği'ne uyum ve yakınsama sürecinin devam etmesiyle ekonomik reform programına ilişkin yapısal reformların planlandığı gibi kesintiye uğramaksızın hayata geçirilmesinin kritik önemini koruduğu belirtildi.
Enflasyon için rapor
PPK aylık fiyat verilerinin ekonomik birimler tarafından zaman zaman eksik yorumlanabildiği, bunun da bekleyişlerde rasyonel olmayan bozulmalara neden olabildiği belirtilerek, aylık verilerin doğru anlaşılması için
'enflasyon görünümü' raporu açıklanacağını ve ilk raporun da 28 Temmuz'da çıkacağı ifade edildi.