Mesut Yılmaz Yüce Divan'da

Eski ANAP lideri ve başbakanlardan Mesut Yılmaz ile devlet bakanlarından Güneş Taner, Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle Yüce Divan'da yargılanacak. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda dün 15'e karşı 429 oyla kabul edildi.

ANKARA - Meclis, Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Yüce Divan'a sevk edilmesine karar verdi.
Böylece Mesut Yılmaz, Yüce Divan'a sevk edilen ilk başbakan oldu. Meclis'te daha önce de eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile eski Devlet Bakanı Recep Önal'ı Yüce Divan'a sevk kararı alınmıştı. Mesut Yılmaz ile Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan Soruşturma Komisyonu'nun raporu, Genel Kurul'un dünkü oturumunda görüşüldü.
Rapor üzerinde Soruşturma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ile CHP'li İsmet Atalay ve Mahmut Küçükaşık ve AKP'den Ertuğrul Yalçınbayır, Muzaffer Külcü ve Ramazan Can konuştu. Savunma hakları olmasına karşın Yılmaz ve Taner Meclis'e gitmedi. Yılmaz ve Taner'e tek destek, ANAP milletvekilliği sırasında Yılmaz ile fikir ayrılığı yaşayan Ertuğrul Yalçınbayır'dan geldi. Yalçınbayır, Meclis'in Cumhuriyet tarihinin en önemli kararlarından birini almakta olduğunu anımsatarak, "İlk kez bir başbakan Yüce Divan'a gönderilmek isteniyor. Konu daha önce görüşüldü ve Yüce Divan'a sevke gerek görülmedi. Bir nevi takipsizlik verilen işi ısıtıp ısıtıp nasıl getirebilirsiniz? Bir gün gelir, bu dönemin de Meclis kararlarına saygı duyulmayabilinir" dedi. Yaşamı boyunca yolsuzlukla mücadele ettiğini kaydeden Ertuğrul Yalçınbayır, "Üzerimize düşen milletvekili dokunulmazlığını sınırlandırmaktır" ifadesini kullandı.
Soruşturma Komisyonu'nda oybirliğiyle kabul edilen raporda, Yılmaz ile Taner'e, "Türkbank ihalesi sürecinde, ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri, böylece siyasi rant amaçladıkları; ayrıca Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük'e ihalede üstlendiği aracılık karşılığı olarak Genç TV'nin bedelsiz verilmesini sağladıkları" suçlaması yöneltiliyor.
Asgari 15 yıl hapis istemi
447 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada Yılmaz ile Taner'in Yüce Divan'da yargılanmaları 429 oyla kabul edildi. 15 ret, 3 çekimser oy çıktı. Karar, yedi gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi, belirleyeceği tarihte Yüce Divan sıfatıyla yargılamayı yapacak.
Kabul edilen rapor, Mesut Yılmaz ve Güneş Taner'in TCK'nın 205 ve 219'uncu maddesine göre yargılanmasını öngörüyor. 205'inci madde 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasını, 219'uncu madde ise yetkili kişilerce işlenen suçlarda cezaların yarısı kadar artırılmasını düzenliyor.
Ersümer: Terörist değilim
Genel Kurul'da daha sonra eski Enerji bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan hakkında "Uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikaları nedeniyle kamuyu zarara uğrattıkları, görevlerini kötüye kullandıkları" iddialarıyla Yüce Divan'a sevklerini öngören Soruşturma Komisyonu raporu ele alındı. Ersümer yaptığı uzun konuşmada soruşturmayı 'siyasi' olarak değerlendirip, raporun hukuksal dayanaktan yoksun olduğunu öne sürdü. Komisyonu 'siyasi hasım' gibi davranmakla suçlayan Ersümer, savunma hakkı için gerekli bilgi ve belgelerin verilmemesinden şikâyetçi oldu. Kendisine Terörle Mücadele Yasası hükümlerinin uygulandığını savunan Ersümer, "Ben terörist değilim" dedi. Gazetemiz baskıya girdiği saatlerde Ersümer'in konuşması devam ediyordu.Bugüne kadar 12 eski bakan yargılandı
Türkiye'de bugüne kadar 12 eski bakan Yüce Divan'da yargılandı. Söz konusu bakanlardan beşi beraat ederken, bir bakan da yol açtığı zararı ödemeye mahkûm edildi. En ağır cezalara ise 12 Eylül 1980 askeri yönetimi döneminde yargılanan, 1980'den önce görev yapmış bakanlar çarptırıldı.En ağır ceza 1978-79 arasında rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmaktan 36 yıl ağır hapisle dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya verildi.
 • İhsan Eryavuz (Denizcilik Bakanı -1928)
  Yavuz Zırhlısı'nın tamirinde yolsuzluk-2 yıl ağır hapis ve 2 yıl memuriyetten men.
 • Ali Cenani (Ticaret Bakanı-1928) Un ve zahire fiyatının artışını önlemek için verilen 500 bin liranın harcanmasında yolsuzluk-Bir ay hapis, 4 ay rütbe ve memuriyetten men, 170 bin lira para cezası.
 • Mahmut Muhtar Katırcıoğlu (Denizcilik Bakanı-1929) Vapur siparişi için gerekli güvenceyi almadan bir İngiliz şirketine 20 bin İngiliz Sterlini ödeme yapmak-Zararı tazmin.
 • Suat Hayri Ürgüplü (Gümrük ve Tekel Bakanı -1947) Kahve, tomruk, tutkal, kibrit ve kereste alımlarında yolsuzluk-Beraat.
 • Mehmet Baydur (Ticaret Bakanı-1964) Bir İngiliz firmasına satışı yapılan 52 bin 500 ton arpanın satışında görevini savsaklamak-Beraat.
 • Hilmi İşgüzar (Sosyal Güvenlik Bakanı-1981) 1978-79 yıllarında kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal ve menfaat temini suretiyle SSK ve Bağ-Kur'u zarara uğratmak-9 yıl
  8 ay ağır hapis ve 5 milyon 251 bin lira para.
 • Tuncay Mataracı (Gümrük ve Tekel Bakanı-1981) 1978-79 yıllarında rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak-36 yıl ağır hapis ve
  memuriyetten temelli çıkarma.
 • Şerafettin Elçi (Bayındırlık Bakanı-1981) 1978-79 yıllarında atamalarda usulsüzlük yaparak görevini kötüye kullanmak-2 yıl 4 ay hapis ve 14 ay memuriyetten mahrumiyet.
 • Selahattin Kılıç (Bayındırlık Bakanı-1981) 1978-80 yıllarında rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak-Delil yetersizliğinden beraat.
 • İsmail Özdağlar (Devlet Bakanı-1985)
  Görevi kötüye kullanmak-2 yıl hapis ve 30 bin lira ağır para cezası.
 • Safa Giray (Bayındırlık Bakanı-1993) Otoyol ihalelerinde yolsuzluk-Beraat.
 • Cengiz Altınkaya (Ulaştırma Bakanı-1993) Otoyol ihalelerinde yolsuzluk-Beraat.