Metal iş kolunda hava ısınıyor

Metal iş kolundaki grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikalar yetkili kurullarıyla yapacakları toplantıların ardından, yol haritalarını belirleyecek.

ANKARA - Metal iş kolundaki grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikalar yetkili kurullarıyla yapacakları toplantıların ardından, yol haritalarını belirleyecek.
Edinilen bilgiye göre, MESS'in daha önce Türk Metal ve Çelik-İş'e sunduğu teklifi Birleşik Metal-İş'e de sunmasından sonra taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı tutuldu. MESS'in teklifini kabul etmeyen Türk Metal ve Çelik-İş sendikaları da daha önce uyuşmazlık tutanağına imza atmıştı. MESS, sendikalara, işçi ücretlerine birinci altı ayda yüzde 4,29, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon oranında zam önermişti. Türk Metal ücretlere ilk altı ayda yüzde 19, Çelik-İş yüzde 18 zam teklifinde bulunmuş, Birleşik Metal-İş ise yüzde 20 artışa karşılık gelen zam önermişti.