MGK: Kontrat devirleri ucuz doğalgaz için gerekli

Botaş açısından çıkmaza giren doğalgaz kontrat devri sorunu Milli Güvenlik Kurulu'nun da (MGK) gündemine geldi. Askerler, serbest piyasaya geçiş ve fiyatların inmesi için kontratların devredilmesini istedi.

ANKARA - Botaş açısından çıkmaza giren doğalgaz kontrat devri sorunu Milli Güvenlik Kurulu'nun da (MGK) gündemine geldi. Askerler, serbest piyasaya geçiş ve fiyatların inmesi için kontratların devredilmesini istedi. Askerler Rusya'ya bağımlılığı da eleştirirken Enerji Bakanlığı, MGK'nın hemen ardından harekete geçti.
Enerji Bakanı Hilmi Güler'in brifing verdiği önceki günkü MGK toplantısında bazı askeri üyeler, doğalgaz piyasasının serbest rekabete açılması gereğini vurgulayarak, rekabeti sağlayacak kontrat devirlerinin bir an evvel gerçekleştirilmesini istediler. Doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlılık da MGK'da eleştiri konusu oldu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da hazırladığı Türkiye raporunda, kontrat devrinin önündeki engellerin kaldırılmasını önerdi. 'IEA Ülkeleri Enerji Politikaları 2005 Türkiye' başlıklı rapor, Enerji Bakanı Hilmi Güler ve IEA Genel Müdürü Claude Mandil'in ortaklaşa basın toplantısında kamuoyuna açıklandı. Mandil, Türkiye'nin, enerji pazarını serbestleştirme ve özelleştirme doğrultusunda büyük adımlar attığını belirtirken, rapordan alıntı yaparak, önemli bazı eleştirilerde de bulundu. Doğalgaz piyasasının yüzde 80'inin özel sektöre açıldığını ancak, Botaş'ın fiili durumundan dolayı bunun yaşama geçirilemediği vurgulanan raporda, Türk hükümetinin üçüncü şahıslar için kontrat bariyerlerini kaldırması istendi.
Claude Mandil, enerjide dışa bağımlılığın bir felaket olmadığını, önemli olanın arz kaynaklarını çeşitlendirmek olduğunu vurguladı. İsim vermeden Türkiye'nin doğalgazda Rusya'ya bağımlılığına dikkat çeken Mandil, "Eğer enerjinizin çoğunu doğalgazla üretiyor ve doğalgazınızın yüzde 64'ü sadece bir ülkenin bir şirketinden geliyorsa, sorun budur. Bunun değişmesi lazım" diye konuştu.
Enerji Bakanı Hilmi Güler ise Botaş'ın doğalgaz kontrat devirleriyle ilgili olarak bugün TBMM'de görüşülecek Yenilenebilir Enerji Yasa tasarısına konulacak geçici maddelerle, Doğalgaz Piyasası Yasası'nın değiştirileceğini söyledi. Yapılacak değişiklikle, özel sektörün, Türkiye'nin ithalat gerçekleştirdiği doğalgaz üreticisi ülkelerden ithalat yapabilmesinin önü açılacak. Güler, geçici maddelerle yapılacak değişiklikle, kontrat devrinin önündeki engelin kalkacağını belirtti. Botaş'ın, Türkiye'nin doğalgaz ithalatının yüzde 65'ine denk gelen kontratların devri için açılan ihalede teklif verme süresi 25 Nisan'da dolacak. Güler, süre uzatımı konusunda Botaş Yönetim Kurulu'nun karar vereceğini bildirdi. Botaş ise teklif verme süresinin 25 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Nükleer enerji tartışması
Bakan Güler, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının yüzde 72'lerden yüzde 60'lara indirilmesi için yerli kaynaklara ağırlık verdiklerini belirtti. Güler, bu sayede geçen yıl 11 milyar kilovatsaat elektriği neredeyse sıfır maliyetle ürettiklerini söyledi. Nükleer enerji santralına ilişkin bir soru üzerine Güler, "Fransa ihtiyacının yüzde 78'ini nükleer santrallardan karşılıyor. Birçok ülkede çok sayıda nükleer santral çalışıyor. Kyoto Protokolü de dikkate alındığında mutlaka nükleer santral kurmamız lazım. Daha önce açıklanan 4 bin 500-5 bin megavat kurulu güç ve tarih bir öngörüdür. Bu konu hükümetin kararıyla belirlenir" diye konuştu.
IEA Genel Müdürü Claude Mandil de dünyadaki karbondioksit kirliliğine karşı tek çarenin yenilenebilir enerji ve nükleer enerji olduğunu belirterek, Türkiye'nin nükleer enerjiye yönelmesinin hem enerji maliyetini düşüreceğini, çevre kirliliğine katkıda bulunacağını ayrıca arz güvenliğini artıracağını savundu.