Milli gelir 5 bin dolarda

Devlet Bakanı Şener, yatırım ve bütçe programını değerlendirdi: "1975'ten beri kamu dengeleri ilk defa fazla verdi. Kişi başına milli gelirimiz 2006 yılında 5 bin 216 dolara çıkacak."

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Şener, 2006 bütçesinde, kamu kesimi borçlanma gereğinin ilk kez fazla verdiğini belirterek, "Bu, yaklaşık 4 milyar YTL'ye yakın bir rakamdır. Bu konudaki verilerin rakamlaştırıldığı 1975'ten bugüne kadar ilk defa Türkiye'de kamu dengeleri fazla vermektedir" dedi.
Şener, düzenlediği basın toplantısında, 2006'da da yüzde 5'lik büyüme öngörüldüğünü belirterek, "1994'ten beri ekonomi, ilk kez beş yıl üst üste büyüyen görüntü verdi" diye konuştu.
Buna bağlı olarak Milli Gelir'in arttığını kaydeden Şener, 2002'de 182 milyar dolar olan gayrisafi milli hasılanın 2006'da 380 milyar dolara çıktığını, yani ortalama 2 kat artış meydana geldiğini söyledi. Şener, enflasyona bakıldığında 2002 yılında yüzde 29.7 olan enflasyonun 2006'da yüzde 5 öngörüldüğünü belirtirken, bunda 6 kat azalma gözlendiğini kaydetti.
Kamu kesimi borçlanma gereğine bakıldığında da 2005 sonu itibarıyla 4.2 milyar YTL açık öngörüldüğüne işaret eden Şener, 2006 yılı öngörüsüne göre ise ilk kez kamu kesimi borçlanma gereğinin fazla vereceğini dile getirdi.
'Dengeler fazla verdi'
Şener, "2006 yılı kamu kesimi borçlanma gereği fazlası, 3.9 milyar YTL, yani 4 milyar YTL'ye yakındır. Bu yüzde 0.7'lik fazla anlamına gelmektedir. Bu konudaki verilerin rakamlaştırıldığı 1975 yılından bu yana ilk defa kamu dengeleri fazla vermekte" dedi.
1975 sonrası verilerine dayanarak, faiz ödemelerinin 2006 bütçesiyle nominal olarak ilk kez azaldığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Şener şunları söyledi:
"Faiz giderlerinin GSMH'ye oranının 2001'de yüzde 23.3, 2002'de yüzde 18.9 olduğunu düşünecek olursak, 2006 yılındaki yüzde 8.6'lık oranın çok düşük bir düzeyi ifade ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Son üç yılda, 2002 yılına göre mali disiplin konusunda sağlanan faiz tasarrufu 2005 rakamıyla 84 milyar YTL oldu. Yani 2002'den bugüne Türkiye yalnız faiz giderlerinden 62 milyar dolar tasarruf yapmıştır."
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, kamu yatırım politikalarının genel çerçevesinin 2006 ve 2008 dönemini kapsayan orta vadeli programda ortaya konulduğunu belirterek şöyle dedi:
"Kamu kesimi yatırımları öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya yönlendirilecek. Yatırımlar bölgesel kalkınma ve bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılmasında etkili olarak kullanılacak."
2006'da kişi başına GSMH 5 bin 216 dolar olacak
Şener'in bütçeyle ilgili verdiği bilgiye göre 2006 yılında kişi başına GSMH (gayrisafi milli hasıla) 5 bin 216 dolar olacak. Bu rakamın 2005 yılında 4 bin 964 dolar olması bekleniyor. Kişi başına GSMH geçen yıl ise 4 bin 240 dolar olarak gerçekleşmişti. Hükümetlerin seçime giderken yatırıma ağırlık verdiklerine dikkat çekilerek, "Hükümette seçim niyeti var mı?" sorusu üzerine Şener, 2006 bütçesinin popülist bir eğilim taşımadığını söyledi.
Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, "Mali disiplini her şeyin önündeki temel bir öncelik olarak alan bir bütçedir. Bütçe açığının en alt düzeye indiği bir bütçedir. Kamu kesimi borçlanma gereğinde tarihimizde ilk kez fazla verdiğimiz bir mali yılı ifade etmektkedir. Bu çerçevede 2006 yılının asla seçim bütçesi olarak değerledirilemeyeceği açıktır" diye konuştu.
2006'da harcamaların ister istemez sınırlandığını da kaydeden Şener, "Buna yatırımlar da dahildir. Dolayısıyla faiz dışı fazla hedefiyle yatırım hacmi arasında bağlantı olduğunu düşünmek lazım" dedi. Bakan Abdüllatif Şener, özel sektörün, yatırım içindeki payının artmasını "Özel sektör ekonominin dışa açılmasında lokomotif görev üstleniyor. Bu daha fazla iş anlamına gelir" diye değerlendirdi.