Milli parkta petrol aramak serbest

Haber: rifat başaran / Arşivi

Meclis’e sunulan Türk Petrol Kanun Tasarısı ile Türkiye ’de petrol arama alanları kara ve deniz olmak üzere ikiye ayrılacak. İşletme hakkı süresi sona eren sahalar müzayedeye çıkarılabilecek. Tasarı, askeri bölgelerde dahil olmak üzere Orman Kanunu’na göre orman sayılan yerlerde ve milli parklardaki ruhsat ve izin alanlarında da ilgili mevzuata göre izin alınarak ve bedelleri ödenerek petrol arama ve işletme faaliyetleri yapılmasının yolunu açacak. İşletme ruhsatlarını Bakanlar Kurulu verecek.
Petrol hakkı sahibi, arama veya işletme ruhsatında veya civarında petrol işlemi için gerekli arazinin kullanma hakkını; arazi özel mülkiyete ait ise konusu ise anlaşma ya da kamulaştırma yoluyla kiralayabilecek. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, başvuruyu uygun bulduğu takdirde 60 gün içinde araştırma izni verecek. İşletme hakkı süresi sona eren sahalar, işletme ruhsatı verilmek üzere, Bakan onayıyla müzayedeye çıkarılabilecek. İşletme ruhsatı evvelce müzayedeye çıkarılmış bulunan bir işletme ruhsatının tamamı veya bir kısmı yine Bakan onayıyla müzayededen kaldırılabilecek.

bigPara.com