Mimarlar meydanda

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dün 'Özgürlükten, Emekten, Demokrasiden ve Barıştan Yana Bir Türkiye İçin' sloganıyla Ankara'da bir miting düzenledi.

ANKARA - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dün 'Özgürlükten, Emekten, Demokrasiden ve Barıştan Yana Bir Türkiye İçin' sloganıyla Ankara'da bir miting düzenledi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı mitingde yaptığı konuşmada "Türkiye'nin politik yönelimlerinden, ücretlere kadar her şey IMF, Dünya Bankası ve AB ile ilişkiler çerçevesinde belirleniyor. Bundan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları da olumsuz etkileniyor" dedi.