MİT'ten 'açık' sigorta ihalesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, elinde bulundurduğu 1337 araç için karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmet işi için 'açık' ihaleye çıktı.

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, elinde bulundurduğu 1337 araç için karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmet işi için 'açık' ihaleye çıktı. Müsteşarlıkta mevcut bulunan araç ve makinelerin karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası işi 'açık ihale usulü' ile yaptırılacak. İhale, 9 Mayıs 2005 tarihinde saat 10.00'da MİT Müsteşarlığı'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, teknik şartnameyi bedel ödeyerek MİT Müsteşarlığı'ndan satın alabilecekler.
Tüm isteklilere açık olarak gerçekleştirilecek olan ihalenin teklif mektupları ihale günü, ihale saatine kadar aynı adrese verilecek. İhalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.