Moody's 'Gecikmeyin' dedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in başkan yardımcısı Kristin Lindow, reformların gecikmesinin ekonomik gelişmeyi engelleyeceğini belirterek, "Biz reformların yakın gelecekte gerçekleşeceğini varsayıyoruz" dedi.

ANKARA - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in başkan yardımcısı Kristin Lindow, reformların gecikmesinin ekonomik gelişmeyi engelleyeceğini belirterek, "Biz reformların yakın gelecekte gerçekleşeceğini varsayıyoruz" dedi. Reformların ekonomik programda da yer aldığını belirten Lindow, "Hükümetin 2005-2007 ekonomik programında taahhüt edilmiş olan bankacılık, vergi, emeklilik ve sosyal güvenlik reformlarında ilerleme sağlanması, Türkiye için olduğu kadar, kredi notu açısından önemli ve olumlu adımlar olacaktır" diye konuştu.
IMF ile 2005-2007 dönemini kapsayan ve 10 milyar dolarlık kaynak kullanımını içeren stand- by düzenlemesine yönelik niyet mektubunun, İcra Direktörleri Kurulu'nda onaylanabilmesi için gelir idaresi yasa tasarısının TBMM'de kabulü, bankacılık ve sosyal güvenlik yasalarının ise Meclis'e sevki gerekiyor.
Gelir idaresi yasa tasarısı halen TBMM Plan ve Bütçe alt komisyonunda, bankacılık ve dört sosyal güvenlik yasa tasarısının iki tanesi ise Başbakanlık'ta bulunuyor. Lindow, "Bu reformların bazıları zaten IMF tarafından, yeni stand-by programının Fon İcra Kurulu tarafından onaylanmasından önce yapılması gerekli ön adımlar olarak tanımlanmıştı. Bu nedenle sözü edilen gecikmeler, eğer daha da uzarsa, orta ve uzun vadeli
ekonomik gelişmenin önünde engel teşkil edecektir." diye konuştu.
Görünüm uyarısı
Lindow, Türkiye'nin not görünümünün son olarak 11 Şubat'ta durağandan pozitife yükseltildiğini hatırlatarak, Moody's'in görünümü genellikle 18-24 aylık dönemleri kapsayacak şekilde açıkladığını vurguladı.
Lindow, "Dolayısıyla pozitif görünüm, bu dönem zarfında kredi notunu olası yükseltme yaklaşımıyla yeniden gözden geçirme kararı verme olasılığının bulunduğunu gösterir. Diğer yandan, 11 Şubat tarihli basın açıklamamızda vurguladığımız bazı politik ve ekonomik kaygılar giderilmemiş ise, o durumda gözden geçirmenin yapılmaması, hatta kredi notu görünümünün gerileyerek durağana çekilmesi bile mümkündür" dedi.
Cari açığın, borç yaratan finansman ve değerli lira nedeniyle endişe konusu olduğunu belirten Lindow, "Önemli ölçüde ithalata dayalı yatırımın ihracat kapasitesinde artış olarak geri döneceği gerçeğini kabul ediyorsak da, büyük cari işlemler açığı finansmanının (bazı durumlarda kısa vadede) borç yaratılarak sağlanması ve değerli lira nedeniyle bizim için endişe konusu" dedi.
Ekonomide görülen yavaşlama ve otomobil alımlarındaki vergi teşviklerinin kaldırılmış olmasının son aylarda genel dış pozisyonda bir iyileşmeye dönüşmemesinin bir miktar hayal kırıklığı yarattığını belirten Lindow, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Eğer bu yıl tekstil sektöründeki gelişmelerden dolayı beklenenden daha düşük bir ihracat büyümesi ile karşılaşırsak, ithalattaki büyümenin azalması ve turizm gelirlerinde çok olumlu eğilime rağmen bile, 2004'tekinin üzerinde bir cari işlemler açığı doğabilir." Öte yandan Kristin Lindow, bu yıl özelleştirmeye bağlı, FDI gibi doğrudan yabancı yatırımlarla sağlanan, borç yaratmayan kaynak payının artmasının beklendiğine işaret etti.
Türkiye'nin notu spekülatif
Moody's'in Türkiye için verdiği kredi notu, yatırım seviyesinin altında olan B1'de bulunuyor ve 1997 yılından beri değişmedi. Bu yıl şubat ayında pozitife yükseltilen görünüm, daha önce Ekim 2003'te negatiften durağana çevrilmişti. Türkiye'nin diğer derecelendirme kuruluşları olan Standard&Poor's tarafından Ağustos 2004'te verilen kredi notu BB ve görünümü durağanda; Fitch tarafından bu yıl 13 Ocak'ta verilen notu da BB ve görünümü durağanda bulunuyor.