Morgan Stanley: Felaket olmaz

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin tam zamanında başlamaması durumunda bile Türkiye'nin yeni ekonomik yapısının, mali bir felaketi önleyebilecek güce sahip olduğunu belirtti.

LONDRA/ANKARA - Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin tam zamanında başlamaması durumunda bile Türkiye'nin yeni ekonomik yapısının, mali bir felaketi önleyebilecek güce sahip olduğunu belirtti. Morgan Stanley tarafından yapılan analizde, müzakerelerin zamanında başlamaması durumda bile yeni ekonomik yapının, eskiden olduğu gibi bir ekonomik krize meydan vermeyeceği kaydedilirken, "Korku tacirlerinin Türkiye'de ekonomik çöküntü beklemesine rağmen, Türkiye'nin yeni ekonomik yapısı mali felaketi önleyecek güçte" denildi.
Analizde, Türkiye ekonomisinde, serbest dalgalı döviz kuru rejiminin, uygulanmakta olan ekonomik-mali yapısal reformların, kamu maliyesindeki sağlamlık ve disiplinin, mali sektördeki yapılanmanın, ekonomiyi beklenmeyen şoklara karşı hazırlıklı hale getirdiği, en kötü senaryodaki muhtemel bir şokun etkisinin sınırlı olabileceği, yoksa 2001 yılında olduğu gibi reel sektörü etkileyecek bir ekonomik dalgalanma yaşanmayacağı vurgulandı. Türkiye ekonomisinin artık şoklara karşı çok dayanıklı bir yapıya ulaştığı da vurgulandı.