'Mortgage kiraları düşürür'

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, uzun vadeli, uygun koşullu konut finansman sistemi olan mortgage'nin tüketici açısından mahsurları olacağını düşünmediğini söyledi.

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, uzun vadeli, uygun koşullu konut finansman sistemi olan mortgage'nin tüketici açısından mahsurları olacağını düşünmediğini söyledi. Bakanlar Kurulu'nda bu tasarıya ilişkin imza sürecinin tamamlanmakta olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Şener şunları söyledi:
"Sanayi Bakanlığı'nın tasarıya ilişkin eleştirileri var. Ancak bunlara katılmıyorum. Mortgage içindeki kredi mekanizması iki şekilde olabilecek. Birisi değişken faiz, ikincisi sabit faiz. Dolayısıyla tüketicinin mağdur olması söz konusu olamaz. Enflasyona göre şu an yüzde 8 olan faiz diyelim ileride yüzde 1-2'ye düşerse, tüketici isterse ileride daha düşük faizli krediyle, yüksek kredi hesabını kapatabilecek. Bunu sağlayacak hükümler var."
Başbakan Yeardımcısı Abdüllatif Şener, emlak fiyatlarındaki artışın doğrudan mortgage sistemine bağlanamayacağını ifade ederek, 2004'ten itibaren konuta büyük talep ortaya çıktığını söyledi. Galataport için Danıştay'dan istişari görüş isteneceği haberlerinin anımsatılması üzerine Abdüllatif Şener şöyle konuştu:
"Galataport ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'ın 13'üncü dairesine Liman-İş Sendikası bir dava açmış. Bu dava söz konusu iken Danıştay'dan görüş istenebilir mi? Danıştay'ın daha önce vermiş olduğu bir karar var. Şöyle diyor; 'Yargıda süren ya da davaya bağlanmamış olan dava konularıyla ilgili istişari görüş verilmesi mümkün değildir'. Bu karara göre Danıştay'dan istişari görüş istenmesi şu aşamada mümkün görünmemekte. Benim görüşümü sorarsanız görüşümü bildirmem doğru olmaz."