MP'de ÖYK'nın yetkisine iptal

Milli Piyango'nun (MP) özelleştirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren yasanın iki maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

ANKARA - Milli Piyango'nun (MP) özelleştirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren yasanın iki maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP'nin yaptığı başvuru üzerine açılan Milli Piyango İdaresi'nin özelleştirilmesi ve bazı yasalarda düzenleme yapan yasayla ilgili davayı kararı bağladığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, hak, alacak ve borçları hakkında Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) karar vermesini Anayasa'ya aykırı buldu.
Yüksek Mahkeme, yasanın 'özelleştirilen kuruluşlardaki personel bilgisini idare tarafından ilgili kuruluş atlanarak doğrudan Devlet Personel Başkanlığı'na gönderilmesi'ne olanak sağlayan 4971 sayılı yasanın geçici 1. maddesini de iptal etti. Kılıç, yasanın, personelin mali ve özlük haklarının saklanmasına ilişkin hükmünün iptal isteminde karara yer olmadığı sonucuna vardıklarını belirtti ve idareye, karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra altı ay süre verildiğini söyledi.