'Muayene'de sıkıntı

Makina Mühendisleri Odası, Danıştay 8. Dairesi'nin, odanın açtığı dava üzerine, araç muayene istasyonları hizmetinin devir yoluyla özelleştirmesini Anayasa'ya aykırı bularak, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinin iptali için

ANKARA - Makina Mühendisleri Odası, Danıştay 8. Dairesi'nin, odanın açtığı dava üzerine, araç muayene istasyonları hizmetinin devir yoluyla özelleştirmesini Anayasa'ya aykırı bularak, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını kararlaştırdığını açıkladı. Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan açıklamada, kararın, araç muayene istasyonları hizmetinin kamu hizmeti olması itibarıyla idareden koparılmasının olanaksızlığına ve buna ilişkin Anayasal hükümlere dayandığı belirtildi. Açıklamada, Özelleştirme İdaresi'nin, ihaleyi kazanan konsorsiyum ile sözleşme imzalaması halinde, konunun uluslararası tahkime gidebileceği savunuldu.