'Muayene'ye durdurma

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi arapsaçına döndü. Danıştay, Rekabet Kurulu'nun araç muayene istasyonları hizmetinin devrine izin veren kararların yürürlüğünü durdurdu.

ANKARA - Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi arapsaçına döndü. Danıştay, Rekabet Kurulu'nun araç muayene istasyonları hizmetinin devrine izin veren kararların yürürlüğünü durdurdu.
Danıştay, konuyla ilgili iki ihale sonucu olduğuna dikkat çekti ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yeni karar almasını istedi. 2001'de yapılan ihaleyi MNG-Ahsel-Cartec-Tüv (Avusturya) konsorsiyumu, geçen yıl yapılan ihaleyi Akfen-Doğuş-Tüvsüd (Almanya) kazanmıştı.
Ancak, özelleştirilme işlemi TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nca (MMO) dava edilmişti. Danıştay 8. Dairesi ilk davada araç muayene hizmetinin özelleştirme yoluyla devrini düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesini Anayasa'ya aykırı bulmuş ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
'Yeni karar gerekli'
MMO, ardından da araç muayene istasyonları ve hizmetinin özelleştirilmesi ihalesi sonucunda devir işlemine izin veren Rekabet Kurulu kararlarının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yeni dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi'nin bu davada da kurul kararlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği belirtilen MMO açıklamasında şöyle denildi: "Araç muayene istayonları-hizmetinin ÖİB'ce özelleştirilmeye çalışılmasıyla, anayasal hüküm olan kamu hizmetlerinin kamu tarafından verilmesi gerekliliği dışlanmaktadır. Kamu hizmetinin özel ele teslimiyle kamunun ciddi gelir kaybı olacaktır. Hizmetin 20 yıllığına işletme hakkının en yüksek teklif veren ortak girişim grubuna devri işlemine izin veren Rekabet Kurulu kararı ve ihalede dördüncü yüksek teklifi verenlerin değerlendirildiği kurul kararlarına karşı dava açılmıştır." Açıklamada Danıştay'ın durdurma kararında şu gerekçenin kullanıldığına yer verildi: "Aynı hizmetle ilgili, araç muayene istasyonu açma ve işletme yetkisi verilmesine ilişkin daha önce yapılan ihaleyi sonuçlandıran ve uygun teklifi belirleyen işlemi iptal eden Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işleminin yargı kararıyla iptal edilmesiyle, ortada aynı hizmetle ilgili iki ayrı ihale, iki ihaleyi sonuçlandırıcı işlemler bulunduğundan yeniden bir karar alınması gereklidir." Danıştay, davadaki iptal istemini daha sonra karara bağlayacak.