Mükellefe iyi haber

Meclis'ten onay bekliyor
2005'te belirlenen arsa ve arazilere ait asgari birim değer tespitlerinin çok yüksek olmasına gösterilen tepkiler işe yaradı. Meclis'in tatile girmeden önce yapacağı yasal düzenlemeye göre değer tespitleri yeni baştan yapılacak ve fiyatı olduğundan çok gösterilen arsalarda düzeltme yapılacak.
Kasımda hesaplaşılacak
Takdir komisyonlarının düzeltme kararı sonrası, emlak vergisi düşen mükellefler, mayısta yaptıkları fazla ödemeyi, kasım taksidinden mahsup ettirecekler. Eğer, mahsuba rağmen hâlâ alacakları kalırsa bu tutar belediye tarafından kendilerine ödenecek.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - 2006-2009 yıllarında arsa, arazi ve binalardan alınacak emlak vergisine ilişkin matrahlar yeniden gözden geçirilecek. Bazı bölgelerde emlak değerlerinin yüksek tutulması sonucunda ödenemez vergilerle karşılaşan mükelleflere daha makul vergi ödeme şansı doğacak. Düzeltmeye gerek görülen arsa ve arazilerin değerleri Takdir Komisyonları ve büyükşehirlerdeki Merkez Komisyonlarınca yeniden tespit edilecek. Değeri düşürülen bölgelere ilişkin mayıstaki ilk emlak vergisi taksiti sırasında yapılan fazla ödemeler, kasım taksitinde mahsup veya iade edilecek.
Konuyla ilgili düzenleme, Anayasa'ya aykırı olduğu için bütçe dışına çıkarılacak Bütçe Kanunu maddelerine ilişkin yasa tasarısının Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında gerçekleştirildi. Tatil dönemine girilmeden Genel Kurul'da da görüşülerek yasalaşacak düzenlemeyle Emlak Vergisi Kanunu'na geçici 22. madde ekleniyor.
Geçici maddeye göre, emlak vergisi takdir komisyonları, 2005'te gerçekleştirdikleri arsa ve arazilere ait asgari birim değer tespitlerine ilişkin kararlarını, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün içinde yeniden inceleyecek. İnceleme sırasında arsa ve arazilerin asgari birim değerlerinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden belirlenecek. Takdir komisyonlarının kararları, büyükşehir belediyesi olan illerde valiler tarafından kurulacak 'Merkez Komisyonları'nca gözden geçirilecek. Merkez Komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları on beş gün içinde inceleyecek ve belirlenen değerleri, ilgili takdir komisyonuna gönderecek.
İtiraz yetkisi verildi
Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonları tarafından yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınacak. Tespit edilen değerler arsa ve arazilerle, binalardan alınan emlak vergisinin yanı sıra, veraset ve intikal vergisiyle emlak alım satım vergilerini de etkiliyor. Takdir kararlarından arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulunduğu il-ilçe merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına, ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere gönderilecek. Araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarıyla belediyelere imza karşılığında verilecek. Sivil toplum örgütleri ve muhtarlık ile belediyeler, takdir komisyonunun kararları aleyhine ilgili vergi mahkemesinde 15 gün içinde dava açabilecek. Vergi mahkemesine de 15 gün içinde Danıştay'da itiraz edebilecekler.
Mükelleflerin bireysel itirazda bulunmasına getirilen kısıtlama bu düzenlemeyle de kaldırılmadı. Dolayısıyla takdir komisyonu kararlarına karşı bireysel başvuru olmayacak. Emlak vergileri mayıs ve kasımda iki taksitte ödeniyor. Takdir komisyonlarının düzeltme kararı sonrası, vergisi düşen mükellefler, ilk taksitte ödedikleri fazla vergiyi, kasım taksitinden ya da belediyeye ödemeleri gereken diğer vergilerden mahsup ettirebilecek. Mahsup işlemine rağmen mükellefin hâlâ alacağı kalırsa veya mahsup ettirebileceği herhangi bir borcu yoksa fazla ödemiş oldukları tutar kendilerine iade edilecek.