Mülk satışına askeri rötar

Hükümetin yılbaşından önce çıkmasını istediği yabancıya mülk satışına ilişkin düzenlemede askerlerin endişeleriyle özel yasalardaki sınırlamalar görüşmelerin gelecek salıya ertelenmesine neden oldu.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA- Hükümetin yılbaşından önce çıkmasını istediği yabancıya mülk satışına ilişkin düzenlemede askerlerin endişeleriyle özel yasalardaki sınırlamalar görüşmelerin gelecek salıya ertelenmesine neden oldu.
TBMM Adalet Komisyonu daha önce alt komisyona sevk ettiği yabancılara mülk satışını düzenleyen Tapu Kanunu'ndaki değişiklik tasarısının görüşmelerini ikinci kez erteledi. Hükümetin, askerlerin alt komisyonda kabul görmeyen itirazını, Adalet Komisyonu'nda tasarıya son şekli verilmeden tekrar değerlendirmek istediği öğrenildi. Askerler, Bakanlar Kurulu yasaklama kararı almadığı takdirde, 'Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinmesinin yolu açılıyor' yorumlarına açık kapı bırakılmaması için tasarıdan 'askeri yasak ve güvenlik bölgesi içindeki alanlar' ibaresinin çıkarılmasını istiyordu. Ayrıca, kanunun yayımından itibaren 3 ay içinde, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin Savunma Bakanlığı'nca tapu kadastroya bildirilmesi hükmünün de, 'özel kanunlarda var' gerekçesiyle tasarıdan çıkarılmasını istiyordu.