Murakıplığa gölge düştü

Bankacılık tasarısı yeni sıkıntılara gebe. Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığı, daire başkanlığına dönüştürülüyor. Bunun murakıpların bağımsızlığını gölgeleyeceği, yeni denetim modeline ise...
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Bankacılık tasarısı yeni sıkıntılara gebe. Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığı, daire başkanlığına dönüştürülüyor. Bunun murakıpların bağımsızlığını gölgeleyeceği, yeni denetim modeline ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hazırlıksız olması nedeniyle denetimde boşluklar doğabileceği ileri sürülüyor. Bir eski kurul başkanı, "BDDK'nın bir ayağı topal. Sesleri çıkmıyor ama kurul için için kaynıyor" dedi.
Uluslararası Para Fonu IMF ile yapılacak stand-by'ın önkoşulu olan ve Meclis'e sevkedilen bankacılık yasa tasarısında, IMF'nin de talepleri dikkate alınarak yapılan düzenlemeler, BDDK'da hoşnutsuzluk yarattı. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'i görevden almaya kapı açan düzenlemenin yanı sıra murakıplarla ilgili düzenlemeler de sıkıntı yarattı. Tasarıda, Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığı için bir düzenleme yer almadı. "Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Daire başkanlıklarının sayısı 10'u geçemez" hükmü ise kurulun daire başkanlığı şeklinde örgütleneceğine işaret ediyor.
Hizmet birimlerinin, BDDK faaliyet alanı görev ve fonksiyonlarına uygun olarak BDDK'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenmesi öngörüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e gönderilen taslakta, mevcut düzenlemede olduğu gibi Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu doğrudan başkana bağlı birimler arasında sayılmıştı. Ancak, bu düzenleme Başbakanlık'ta yapılan çalışmalar sırasında taslaktan çıkarıldı, bankalar yeminli murakıbı unvanı ise korundu.
BDDK da kaynıyor
Daire başkanlığı şeklinde örgütlenme modeli, bankaların denetimini üstlenen kurulun doğrudan başkana bağlı olarak çalışmasının da önünü kesecek. Daire başkanlığı başkan yardımcılarından birine bağlanacak. Kurulu BDDK'nın bir unsuru olarak örgütleyecek bu yapının bağımsızlığını gölgeleyecek, hatta bazılarına göre tamamen yok edecek.
Bir eski kurul başkanı, Radikal'e yaptığı değerlendirmede "Bir şey kaldırılırken, yerine birşey koymak lazım. Denetim nasıl bir çatı altında örgütlenecek, organizasyonu kim yapacak belli değil" diyerek, yeni düzenlemenin denetimde boşluklar yaratacağını söyledi. Murakıpların zaman içerisinde yaşanan sıkıntıların da giderilmesi açısından iştirak, vergi gibi yetkilerle donatıldığını, tasarıda ise yine yetki konusunda boşluklar doğuracağını ifade etti ve buna Uzan Grubu'nun bono satışı ile ilgili olarak SPK'ya 'yetkin yok' diyerek bilgi vermediği örneğini verdi.
Aynı yetkili, denetim konusunda ise "BDDK'nın bir ayağı topal, çok ayaklı yapıyı uygulayacak Kurum buna hazır değil. Bu düzenlemeler kurumda moral bozukluğu yarattı. Sesleri çıkmıyor ama kurul için için kaynıyor" dedi.