Murat Demirel affı kaçırıyor

Yargıtay, usulsüz kredi kullanmakla suçlanan Murat Demirel'in
'dolandırıcılık' yerine 'zimetten' yargılanmasını kararlaştırdı. 12 yıl hapis istemiyle yargılanacak olan Demirel bu kararla yeni TCK'nın 'etkin pişmanlık' hükmünden yararlanamayacak.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Egebank'ın el konulmadan önceki sahibi Yahya Murat Demirel'in, yeni TCK'daki 'Cavit Çağlar affı'ndan yararlanmasını önledi. Kurul, Halk Bankası'ndan şirketlerine usulsüz kredi aktarılmasıyla ilgili açılan davada beraat ettirilen Demirel ve dört arkadaşının 'dolandırıcılık' yerine banka zimmeti suçundan yargılanmasını kararlaştırdı. Böylece Demirel'in davasının beş ay sonra zamanaşımıyla tümüyle rafa kaldırılmasıyla cezadan kurtulması ve dolandırıcılıktan mahkûm edilse bile bu kez yeni TCK'daki 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak hapisten kurtulma olasılığı kalmadı.
MAHKEMEDE BERAAT: Yahya Murat Demirel ile Demirel'e ait olan şirketlerin yöneticilerinden Gökalp Baştürk, Şaban Ayhan Tatlıgil ve Emine Mehtap Ceylan ile dönemin Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Barbaros Olcay, Halk Bankası'nı dolandırdıkları gerekçesiyle yargılanmıştı. Dava sonucunda İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.
CEZA DAİRESİ, 'SUÇ DOLANDIRICILIK': Ancak Yargıtay 11. Ceza Dairesi, temyiz incelemesinde bir süre önce Murat Demirel ve arkadaşları hakkındaki beraat kararını bozmuş ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanmalarını istemişti.
BAŞSAVCI OK'UN SÜRPRİZİ: Ancak Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok, Demirel'in beraat yerine dolandırıcılık suçundan yargılanması yönündeki daire kararını yeterli görmemiş ve sürpriz biçimde itirazda bulunmuştu.
Başsavcılık itirazında, Halk Bankası'ndan Yahya Murat Demirel'in şirketlerine usulsüz krediler aktarılması nedeniyle 2003 yılı sonu itibarıyla oluşan banka zararının yaklaşık 350 trilyon lira olduğuna dikkat çekmişti. Başsavcılık, sanıkların suçlarının sübuta erdiği yönündeki karara katılmakla, sanıkların kendilerinin dolandırıcılık değil, Bankalar Kanunu'ndaki 'zimmet' hükümlerini (22. madde 3. fıkra) ihlalden cezalandırılmalarını istemiş, aksi yöndeki daire kararının kaldırılmasını istemişti.
KURUL, ZİMMET DEDİ: Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dün bu davayı tartıştı ve başsavcılığın itirazını ikiye karşı 21 üyenin oyu ile kabul etti. Kurul, böylece sanıkların 11. Ceza Dairesi kararında olduğu gibi dolandırıcılık yerine Bankalar Kanunu'ndaki zimmet suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti.
BAĞLAYICI KARAR: Yargıtay Genel Kurulu'nun bağlayıcı nitelik taşıyan bu kararından sonra Yahya Murat Demirel ve arkadaşları ilk mahkemede yeniden yargılanacak.
Çifte af önlendi
Ceza Genel Kurulu kararı Demirel ve arkadaşlarının çifte af umudunu da söndürdü.
ZAMANAŞIMINDAN KURTULDU: Çünkü öncelikle, Demirel Kurulun kaldırdığı 11.Ceza Dairesi kararında belirtildiği gibi dolandırıcılık suçundan yargılanma süreci başlatılsaydı, bu dava büyük olasılıkla sonuçsuz kalacaktı. Çünkü, bu suç yönüyle davada zamanaşımı yaklaşık beş ay sonra doluyordu. Kurulun 'Yargılama zimmetten olmalı' kararıyla bu olasılık ortadan kalktı. Çünkü banka zimmeti suçunda zamanaşımı 15 yıl.
ÇAĞLAR AFFI'NI DA KAÇIRDI: Demirel, son kararla, yeni TCK'da özellikle işadamı Cavit Çağlar'ın lehine de sonuç doğurması beklendiği için 'Çağlar affı' olarak bilinen düzenlemeden yararlanma şansını da kaçırmış oldu. Çünkü Demirel, davası zamanaşımına girmeden dava bitirilse ve dolandırıcılıktan hüküm giyseydi bile yeni TCK'daki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek, zararı ödemek şartıyla hapisten kurtulabilecekti.
YENİ CEZA ÇOK AĞIR: Oysa şimdi kurul kararıyla Demirel ve arkadaşları Bankalar Kanunu'nun 22.maddesindeki zimmet suçundan yargılanacak. Bu madde 'zimmet suçunun bankayı aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmesi halinde' faillere enaz 12 yıl ağır hapis ve meydana gelen zararın üç katı kadar ağır para cezası verileceğini düzenliyor.
KATRİLYONLUK CEZA: Buna göre, mahkeme kendisini suçlu bulduğundan Yahya Murat Demirel ve arkadaşları en az 12 yıl ağır hapse ve savcılığın rakamları baz alındığında da neden oldukları zararın üç misli (1 katrilyon 150 trilyon TL) tutarında ağır para cezasına mahkûm edilebilecekler.