Mustafa Süzer'e bankacılık yasak

Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu, BDDK'nın Mustafa Süzer'e ait olan Süzer Holding'in iştiraki iken 2001 yılında faaliyet iznini kaldırdığı Atlas Yatırım Bankası'nın temyiz istemini reddetti ve karar böylece kesinleşmiş oldu.

ANKARA - Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu, BDDK'nın Mustafa Süzer'e ait olan Süzer Holding'in iştiraki iken 2001 yılında faaliyet iznini kaldırdığı Atlas Yatırım Bankası'nın temyiz istemini reddetti ve karar böylece kesinleşmiş oldu. Bu yöndeki kararın kesinleşmesi, Süzer Holding'in Kentbank'ta da bankacılık yapma hakkını kaybettiği şeklinde yorumlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK Temmuz 2001'de Atlas Yatırım'ın hâkim sermayedarının mali gücündeki zafiyet dolayısıyla banka mali bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmaması, yükümlülüklerinin varlıklarının toplam değerini aşması ve ortakların, bankanın kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle bankanın bankacılık işlemleri yapma izni kaldırmıştı. Bunun üzerine Süzer Holding, işlemin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açmıştı. Danıştay'ın dün aldığı kararın ardından Süzer Holding'in Kentbank'ta da bankacılık hakkını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.